۰

سطل بنایی

مشخصات فنی جنس : فلز

۱۷,۰۰۰ تومان

استانبولی فلزی

مشخصات فنی جنس : فلز - ابعاد : قطر 60 سانتیمتر عمق 15 سانتی متر - وزن : 1 کیلوگرم

۱۷,۰۰۰ تومان