۰
قیر سفت 70*60 حلب 17 کیلویی

قیر سفت 70*60 حلب 17 کیلویی

مشخصات کلی نوع : سفت - نحوه ی فروش : عمده - درجه نفوذ : 60-70 - نوع عرضه : حلب - وزن : 17 کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

قیر شُل 100*85 حلب 17 کیلویی

قیر شُل 100*85 حلب 17 کیلویی

مشخصات کلی نوع : شل - نحوه ی فروش : عمده - درجه نفوذ : 85-100 - نوع عرضه : حلب - وزن : 17 کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

قیر شُل 100*85 بشکه ای 200 کیلویی

قیر شُل 100*85 بشکه ای 200 کیلویی

مشخصات کلی نوع : شل - نحوه ی فروش : عمده - درجه نفوذ : 85-100 - نوع عرضه : بشکه - وزن : 200 کیلوگرم

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

قیر شُل 100*85 بشکه ای 180 کیلویی

قیر شُل 100*85 بشکه ای 180 کیلویی

مشخصات کلی نوع : شل - نحوه ی فروش : عمده - درجه نفوذ : 85-100 - نوع عرضه : بشکه - وزن : 180 کیلوگرم

۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان

قیر سفت 70*60 بشکه ای 200 کیلویی

قیر سفت 70*60 بشکه ای 200 کیلویی

مشخصات کلی نوع : سفت - نحوه ی فروش : عمده - درجه نفوذ : 60-70 - نوع عرضه : بشکه - وزن : 200 کیلوگرم

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان

ایزوگام سپهر گستر دلیجان روکش فویل دار

ایزوگام سپهر گستر دلیجان روکش فویل دار

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 10*1 - ضخامت : 3.5 میلیمتر - وزن : 37 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 120 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 5 سانتیگراد - پوشش سطح زیرین : قیر

۲۶,۲۰۰ تومان

ایزوگام سامان روکش پودری

ایزوگام سامان روکش پودری

مشخصات کلی نوع روکش : پودری - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 10*1 - ضخامت : 3.5 میلیمتر - وزن : 37 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 120 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 5 سانتیگراد - پوشش سطح زیرین : قیر

۲۸,۶۰۰ تومان

ایزوگام سامان روکش فویل دار

ایزوگام سامان روکش فویل دار

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 10*1 - ضخامت : 3.5 میلیمتر - وزن : 37 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 100 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 0 سانتیگراد - پوشش سطح زیرین : قیر

۳۱,۰۰۰ تومان

ایزوگام امید گستر دلیجان روکش فویل دار

ایزوگام امید گستر دلیجان روکش فویل دار

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 10*1 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 100 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 0 سانتیگراد - پوشش سطح زیرین : قیر

۲۷,۲۰۰ تومان

ایزوگام نقش شرق روکش پودری

ایزوگام نقش شرق روکش پودری

مشخصات کلی نوع روکش : پودری - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 10*1 - ضخامت : 3.5 میلیمتر - وزن : 37 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 100 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 0 سانتیگراد - پوشش سطح زیرین : قیر

۲۴,۴۰۰ تومان

ایزوگام نقش شرق روکش فویل دار

ایزوگام نقش شرق روکش فویل دار

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 10*1 - ضخامت : 3.5 میلیمتر - وزن : 37 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 100 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 0 سانتیگراد - پوشش سطح زیرین : قیر

۲۷,۰۰۰ تومان

ایزوگام ستاره طلایی روکش فویل دار

ایزوگام ستاره طلایی روکش فویل دار

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 10*1 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 100 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 0 سانتیگراد - پوشش سطح زیرین : قیر

۲۶,۲۰۰ تومان

ایزوگام مروارید گستر دلیجان روکش فویل دار

ایزوگام مروارید گستر دلیجان روکش فویل دار

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 10*1 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 100 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 0 سانتیگراد - پوشش سطح زیرین : قیر

۲۶,۲۰۰ تومان

ایزوگام سراپوش دلیجان 242 روکش پودری

ایزوگام سراپوش دلیجان 242 روکش پودری

مشخصات کلی نوع روکش : پودری - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 10*1 - ضخامت : 3.5 میلیمتر - وزن : 37 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 100 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 0 سانتیگراد - پوشش سطح زیرین : قیر

۳۱,۴۰۰ تومان

ایزوگام سراپوش دلیجان 242 روکش فویل دار

ایزوگام سراپوش دلیجان 242 روکش فویل دار

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 10*1 - ضخامت : 3.5 میلیمتر - وزن : 37 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 100 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 0 سانتیگراد - پوشش سطح زیرین : قیر

۳۳,۶۰۰ تومان

ایزوگام بام گستر دلیجان 117 روکش پودری

ایزوگام بام گستر دلیجان 117 روکش پودری

مشخصات کلی نوع روکش : پودری - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 10*1 - ضخامت : 3.5 میلیمتر - وزن : 37 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 100 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 0 سانتیگراد - پوشش سطح زیرین : قیر

۳۳,۰۰۰ تومان

ایزوگام بام گستر دلیجان 117 روکش فویل دار

ایزوگام بام گستر دلیجان 117 روکش فویل دار

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 10*1 - ضخامت : 3.5 میلیمتر - وزن : 37 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 100 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 0 سانتیگراد - پوشش سطح زیرین : قیر

۳۵,۲۰۰ تومان

قیر سفت 70*60 بشکه ای 180 کیلویی

قیر سفت 70*60 بشکه ای 180 کیلویی

مشخصات کلی نوع : سفت - نحوه ی فروش : عمده - درجه نفوذ : 60-70 - نوع عرضه : بشکه - وزن : 180 کیلوگرم

۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان

گونی نخی 100 متری

گونی نخی 100 متری

مشخصات کلی ابعاد : عرض 115 سانتیمتر - نوع عرضه : متری - نحوه فروش : خرده

۲۲,۰۰۰ تومان

پشم شیشه 1 اینچ رولی فویلدار سپاهان

پشم شیشه 1 اینچ رولی فویلدار سپاهان

مشخصات فنی نوع روکش : آلومینیومی - نحوه فروش : خرده - ابعاد : هر رول 24 مترمربع - ضخامت : 2.5 سانتیمتر - دانسیته : 12 کیلوگرم بر متر مکعب - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : سهولت در جابجایی و حمل و نقل / سهولت در برش ، شکل پذیری و نصب آسان / دوام کیفیت و حفظ عملکرد طی سالیان بهره برداری / جذب و کاهش عالی صدا / مقاوم در برابر رشد باکتری ، قارچ و حشرات / کاملا غیر آتش گیر / بی خطر برای سلامتی

به زودی

ایزوگام سپهر گستر دلیجان روکش پودری

ایزوگام سپهر گستر دلیجان روکش پودری

مشخصات کلی نوع روکش : پودری - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 10*1 - ضخامت : 3.5 میلیمتر - وزن : 37 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 120 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 5 سانتیگراد - پوشش سطح زیرین : قیر

ناموجود

ایزوگام امید گستر دلیجان روکش پودری

ایزوگام امید گستر دلیجان روکش پودری

مشخصات کلی نوع روکش : پودری - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 10*1 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 100 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 0 سانتیگراد - پوشش سطح زیرین : قیر

ناموجود

ایزوگام ستاره طلایی روکش نایلکس

ایزوگام ستاره طلایی روکش نایلکس

مشخصات کلی نوع روکش : ساده - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 10*1 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 100 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 0 سانتیگراد - پوشش سطح زیرین : قیر

ناموجود

ایزوگام مروارید گستر دلیجان روکش پودری

ایزوگام مروارید گستر دلیجان روکش پودری

مشخصات کلی نوع روکش : پودری - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 10*1 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 100 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 0 سانتیگراد - پوشش سطح زیرین : قیر

ناموجود

ایزوگام بدون فویل دانا پلاست خرده فروشی

ایزوگام بدون فویل دانا پلاست خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : ساده - تعداد لایه : دو لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 1*10 - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم

ناموجود

ایزوگام فویل دار سایه بان دلیجان خرده فروشی

ایزوگام فویل دار سایه بان دلیجان خرده فروشی

مشخصات کلی نوع روکش : فویل دار - تعداد لایه : تک لایه - نحوه ی فروش : خرده - ابعاد : 10*1 متر - ضخامت : 4 میلیمتر - وزن : 41 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی مقاومت در برابر گرما : 120 سانتیگراد - مقاومت در برابر سرما : 50 سانتیگراد - نقطه اشتعال : 250 سانتیگراد

ناموجود

عایق

عایق

عایق ها به طور کل از الیاف سخت و فیبر دار، از پشم شیشه، سلولز و فایبرگلاس، و یا مواد معدنی تشکیل شده اند و عمدتا برای عایق بندی هوا در خانه ها استفاده می شوند.اساسا عایق ها، موادی هستند که برای پر کردن فضاهایی از جمله شکاف ها، پشت دیوارها، سقف و غیره در خانه استفاده می شوند تا درجه ی حرارت را افزایش یا کاهش دهند.

انواع مختلف عایق، از جمله عایق صدا، عایق الکتریکی و عایق حرارتی وجود دارد. عایق به عنوان مانعی برای جریان هوا عمل می کند و برای گرم نگه داشتن خانه در فصل زمستان و خنک نگه داشتن در فصل تابستان بسیار ضروری است. خانه ای با عایق خوب، در تمام طول سال راحتی را فراهم می کند و همچنین باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نیز می شود.