۰

عایق نانو

فوم ها محصولات متخلخل شیمیایی هستند که انواع مختلفی را شامل می شوند. فوم با توجه به نوع خود می توانند عایق بسیار خوبی برای صدا، حرارت یا رطوبت باشند. فوم ها با قرار دادن گاز در ماده ی جامد و یا مایع بدست می آیند. امروزه فوم ها در طیف گسترده ای از امور بکار ما می آیند از مصارفی مانند عایق در ساختمان تا مصارف روزمره ای مانند اسفنج ها.