۰
رابط شلنگ "5/8 و "3/4 کلابر

رابط شلنگ "5/8 و "3/4 کلابر
کلابر

مشخصات فنی وزن : 200

۸ %
۵۰,۸۰۰ تومان

۴۶,۷۳۶ تومان

بلوک هبلکس 60*25*20 عمده

بلوک هبلکس 60*25*20 عمده

مشخصات فنی نوع : سبک - نحوه فروش : عمده - ابعاد : 60*25*20 - وزن : 14500 کیلوگرم - ظرفیت هر پالت : 2.16 متر مربع - تعداد در هر پالت : 72 قالب

۲۲۵,۰۰۰ تومان

بلوک هبلکس 60*25*15 عمده

بلوک هبلکس 60*25*15 عمده

مشخصات فنی نوع : سبک - نحوه فروش : عمده - ابعاد : 60*25*15 - وزن : 12000 کیلوگرم - ظرفیت هر پالت : 2.16 متر مربع - تعداد در هر پالت : 96 قالب

۲۲۵,۰۰۰ تومان

بلوک هبلکس 60*25*12 عمده

بلوک هبلکس 60*25*12 عمده

مشخصات فنی نوع : سبک - نحوه فروش : عمده - ابعاد : 60*25*12 - وزن : 10000 کیلوگرم - ظرفیت هر پالت : 2.16 متر مربع - تعداد در هر پالت : 120 قالب

۲۲۵,۰۰۰ تومان

بلوک هبلکس 60*25*10 عمده

بلوک هبلکس 60*25*10 عمده

مشخصات فنی نوع : سبک - نحوه فروش : عمده - ابعاد : 60*25*10 - وزن : 8.5 کیلوگرم - ظرفیت هر پالت : 2.16 متر مربع - تعداد در هر پالت : 144 قالب

۲۲۵,۰۰۰ تومان

شن و ماسه مخلوط طبیعی دوبارشور معدن تلو

شن و ماسه مخلوط طبیعی دوبارشور معدن تلو

مشخصات فنی نحوه ی فروش : عمده - نوع عرضه : فله

۴۸,۰۰۰ تومان

بلوک سبک پوکه سیمانی 40*20*10 شرکتی عمده

بلوک سبک پوکه سیمانی 40*20*10 شرکتی عمده

مشخصات فنی نوع : سبک - نحوه فروش : عمده - ابعاد : 10*20*40 سانتی متر - وزن : 4.2 کیلوگرم

۱۴ %
۱,۸۵۰ تومان

۱,۶۰۰ تومان

بلوک سبک پوکه سیمانی 15*20*40 شرکتی عمده

بلوک سبک پوکه سیمانی 15*20*40 شرکتی عمده

مشخصات فنی نوع : سبک - نحوه فروش : عمده - ابعاد : 15*20*40 سانتی متر - وزن : 6.2 کیلوگرم

۱۴ %
۲,۱۰۰ تومان

۱,۸۰۰ تومان

بلوک سبک سیمانی 15*20*40 دو جداره عمده

بلوک سبک سیمانی 15*20*40 دو جداره عمده

مشخصات فنی نوع : سبک - نحوه فروش : عمده - ابعاد : 15*20*40 سانتی متر - وزن : 8.5 کیلوگرم

۲,۹۵۰ تومان

بلوک سبک پوکه سیمانی 50*20*15 شهریار عمده

بلوک سبک پوکه سیمانی 50*20*15 شهریار عمده

مشخصات فنی نوع : سبک - نحوه فروش : عمده - ابعاد : 15*20*50 سانتی متر - وزن : 7.5 کیلوگرم

۱۲ %
۲,۵۰۰ تومان

۲,۲۰۰ تومان

بلوک سبک پوکه سیمانی 40*20*10 شهریار عمده

بلوک سبک پوکه سیمانی 40*20*10 شهریار عمده

مشخصات فنی نوع : سبک - نحوه فروش : عمده - ابعاد : 10*20*40 سانتی متر - وزن : 4.5 کیلوگرم

۴ %
۱,۶۰۰ تومان

۱,۵۴۰ تومان

بلوک سبک سیمانی 7*20*40  تهران عمده

بلوک سبک سیمانی 7*20*40 تهران عمده

مشخصات فنی نوع : سبک - نحوه فروش : عمده - ابعاد : 7*20*40 سانتی متر

۱,۴۶۰ تومان

بلوک سبک سیمانی 40*20*6

بلوک سبک سیمانی 40*20*6

مشخصات فنی نوع : سبک - نحوه فروش : عمده - ابعاد : 6*20*40 سانتی متر - وزن : 4 کیلوگرم

۱,۵۵۰ تومان

بلوک سبک سیمانی 40*20*10 سه جداره

بلوک سبک سیمانی 40*20*10 سه جداره

مشخصات فنی نوع : سبک - نحوه فروش : عمده - ابعاد : 10*20*40 سانتی متر - وزن : 6.5 کیلوگرم

۲,۴۵۰ تومان

بلوک سبک سیمانی 40*20*10دو جداره

بلوک سبک سیمانی 40*20*10دو جداره

مشخصات فنی نوع : سبک - نحوه فروش : عمده - ابعاد : 10*20*40 سانتی متر - وزن : 6 کیلوگرم

۲,۱۵۰ تومان

بلوک سبک سیمانی 40*20*15

بلوک سبک سیمانی 40*20*15

مشخصات فنی نوع : سبک - نحوه فروش : عمده - ابعاد : 15*20*40 سانتی متر - وزن : 7.5 کیلوگرم

۲,۷۰۰ تومان

ماسه شکسته ممتاز معدن تلو

ماسه شکسته ممتاز معدن تلو

مشخصات فنی نوع : یک بار شور - نحوه ی فروش : عمده - نوع عرضه : فله

۴۱,۰۰۰ تومان

گچ زیرکار کیسه 40 کیلویی سمنان گچ عمده فروشی

گچ زیرکار کیسه 40 کیلویی سمنان گچ عمده فروشی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 40 کیلوگرم

۵,۲۰۰ تومان

گچ زیرکار کیسه 30 کیلویی سمنان گچ عمده فروشی

گچ زیرکار کیسه 30 کیلویی سمنان گچ عمده فروشی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم

۴,۲۰۰ تومان

گچ همه کاره فله شایان عمده فروشی

گچ همه کاره فله شایان عمده فروشی

مشخصات فنی نوع : همه کاره - نوع عرضه : فله - نحوه ی فروش : عمده

۶۲,۰۰۰ تومان

گچ همه کاره کیسه 30 کیلویی شایان عمده فروشی

گچ همه کاره کیسه 30 کیلویی شایان عمده فروشی

مشخصات فنی نوع : همه کاره - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم

۲,۹۵۰ تومان

گچ سفیدکاری کیسه 30 کیلویی سوپر متین عمده فروشی

گچ سفیدکاری کیسه 30 کیلویی سوپر متین عمده فروشی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم

۵,۸۰۰ تومان

سیمان پوزولانی (تیپ 525-1) 50 کیلویی عمده فروشی

سیمان پوزولانی (تیپ 525-1) 50 کیلویی عمده فروشی

مشخصات فنی نوع : سیمان تیپ 1 - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن بسته بندی : 50 کیلویی

۱۲,۶۰۰ تومان

گچ میکرونیزه 30 کیلویی سوپر طلایی سپید گچ ساوه عمده فروشی

گچ میکرونیزه 30 کیلویی سوپر طلایی سپید گچ ساوه عمده فروشی

مشخصات فنی نوع : میکرونیزه - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم

۶,۲۰۰ تومان