۰
کاسه کوچک تدی نوری تازه مدل 790701W

کاسه کوچک تدی نوری تازه مدل 790701W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 3×24×35

۳۰ %
۸,۶۰۰ تومان

۶,۰۲۰ تومان

ظرف پخت بزرگ همه کاره  نوری تازه پریمکس مدل 691023W

ظرف پخت بزرگ همه کاره نوری تازه پریمکس مدل 691023W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : سوفله - ابعاد : 8 × 18 × 34.5

۳۰ %
۲۴,۷۰۰ تومان

۱۷,۲۹۰ تومان

بشقاب بزرگ گرد ماهی نوری تازه مدل 641031W

بشقاب بزرگ گرد ماهی نوری تازه مدل 641031W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : سالاد خوری - ابعاد : 3×24×35

۳۰ %
۲۵,۶۰۰ تومان

۱۷,۹۲۰ تومان

ظرف پخت متوسط  نوری تازه نورکس مدل 521041W

ظرف پخت متوسط نوری تازه نورکس مدل 521041W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : سوفله - ابعاد : 24.17.5

۳۰ %
۲۵,۸۰۰ تومان

۱۸,۰۶۰ تومان

اردور خوری 6 پارچه استار نوری تازه مدل 371102W

اردور خوری 6 پارچه استار نوری تازه مدل 371102W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : ظرف اردو

۳۰ %
۲۹,۸۰۰ تومان

۲۰,۸۶۰ تومان

ظرف پخت متوسط کوچک ویو نوری تازه مدل 161011W

ظرف پخت متوسط کوچک ویو نوری تازه مدل 161011W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : سوفله - ابعاد : 6.5 × 20.5 × 28

۳۰ %
۳۰,۱۰۰ تومان

۲۱,۰۷۰ تومان

ظرف پخت متوسط نوری تازه پریمکس مدل 691011W

ظرف پخت متوسط نوری تازه پریمکس مدل 691011W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : سوفله - ابعاد : 14 × 11 × 13.5

۳۰ %
۳۰,۱۰۰ تومان

۲۱,۰۷۰ تومان

ظرف پخت بزرگ گرد نوری تازه پریمکس مدل 691025W

ظرف پخت بزرگ گرد نوری تازه پریمکس مدل 691025W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : سوفله - ابعاد : 6.5 × 24 × 30.5 سانتی‌متر

۳۰ %
۳۰,۴۰۰ تومان

۲۱,۲۸۰ تومان

یخدان اپرا نوری تازه مدل 240801W

یخدان اپرا نوری تازه مدل 240801W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : یخدان

۳۰ %
۳۴,۳۰۰ تومان

۲۴,۰۱۰ تومان

ظرف پخت بزرگ نوری تازه پریمکس مدل 691021W

ظرف پخت بزرگ نوری تازه پریمکس مدل 691021W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : ظرف اردو - ابعاد : 6.5 × 24 × 30.5 سانتی‌متر

۳۰ %
۳۹,۲۰۰ تومان

۲۷,۴۴۰ تومان

ظرف پخت بزرگ نوری تازه نورکس مدل 521001W

ظرف پخت بزرگ نوری تازه نورکس مدل 521001W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : سوفله - ابعاد : 33.5 × 24 × 5.5

۳۰ %
۳۹,۲۰۰ تومان

۲۷,۴۴۰ تومان

سرویس 7 پارچه اپرا نوری تازه  (یخدان +لیوان کوتاه 320) مدل 242104W

سرویس 7 پارچه اپرا نوری تازه (یخدان +لیوان کوتاه 320) مدل 242104W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : لیوان, یخدان

۳۰ %
۸۸,۵۰۰ تومان

۶۱,۹۵۰ تومان