۰

فلزات

فلزات

ساختمان هایی که در آنها از فولاد و فلزاتِ دیگر استفاده شده، روز به روز محبوبیت بیشتری به دست می آورند. آنها تقریبا بخشی از هر خانه بوده و در همه جا قابل رویت هستند. ساختمان های فلزی و یا بخش های فلزی ساختمان از امنیت زیادی برخوردار می باشند. از فلزات به دلیل دوام بالا، مقاوت در برابر انواع آب و هوا، قدرت بالا و شکل گیری شان در ساخت و ساز استفاده می شود که وابسته به شرایط مختلف، نوع فلزِ کاربردی متفاوت است. به دلیل راحت بودن به تغییر درآوردن شکل فلزات می توان آنها را به اشکال مختلف از قبیل سیم های مفتولی باریک تا تیر آهن های غول پیکر در آورد.