فلورسنت مهتابی

لامپ‌های فلورسنت، لامپ‌های تخلیه الکتریکی همراه با جیوه در فشار کم هستند که با پوشش فسفر باعث تبدیل اشعه فرابنفش به نور مرئی می‌گردند. عنصر مرکزی در یک لامپ فلورسنت یک لوله شیشه ای مهر و موم شده است. این لوله حاوی مقدار کمی جیوه و گاز آرگون است که در فشار خیلی پایین نگاه داشته می شود. لوله همچنین حاوی روکشی از پودر فسفر است که روی سطح داخلی لوله پخش شده است. لامپ‌های فلورسنت درمقایسه با لامپ‌های رشته‌ای دارای بهره نوری و عمر بیشتری می‌باشند.