۰

فوم بتن

یکی از فرآورده های اصلی بتنی مورد استفاده در ساختمان که استفاده ی فراوانی دارد فوم بتن است.این فراورده که به صورت مایع بوده و بسته به مکان استفاده آن متغیر است مصرف فراوانی به عنوان جایگزین بتن داشته و از مزایایی که در صدر آن می توان به وزن کمترش اشاره کرد بهره می برد.فوم بتن از بتن به همراه مواد کفساز تشکیل می شود که این مواد موجب متخلخل شدن بتن و درنتیجه سبب وزن مخصوص بسیار پایین تر آن می گردد.