۰

قالب

برای استفاده از بتن در سازه ها باید از قالب هایی استفاده کرد تا بتن به سختی و مقاومت لازم برسد و در نهایت قالب را جدا نمود. در واقع قسمت اعظم ساخت و ساز یک سازه را قالب بندی آن تشکیل می دهد. در واقع قالب بتن یک سازه موقت محسوب می شود که پس از انجام وظیفه مورد نظر از سازه جدا می شود. قالب های بتن در انواع مختلف چوب، آجر و یا فلز می باشد، که انتخاب نوع قالب مورد نظر بستگی به نوع پروژه، هزینه برآورد شده و زمان در دسترس جهت اتمام پروژه دارد.