۰
قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15114

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15114

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۲۰,۰۸۲ تومان

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15113

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15113

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۲۰,۰۸۲ تومان

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15112

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15112

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۲۰,۰۸۲ تومان

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15109

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15109

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۲۰,۰۸۲ تومان

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15108

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15108

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۲۰,۰۸۲ تومان

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15103

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15103

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۲۰,۰۸۲ تومان

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15101

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15101

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۲۰,۰۸۲ تومان

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11114

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11114

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۱۵,۴۹۲ تومان

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11119

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11119

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۱۵,۴۹۲ تومان

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11113

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11113

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۱۵,۴۹۲ تومان

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15112

قرنیز 15 سانت 16 میل یشیل کد yp15112

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۲۰,۰۸۲ تومان

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11119

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11119

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۱۵,۴۹۲ تومان

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11114

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11114

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۱۵,۴۹۲ تومان

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11113

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11113

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۱۵,۴۹۲ تومان

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11112

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11112

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۱۵,۴۹۲ تومان

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11108

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11108

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۱۵,۴۹۲ تومان

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11106

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11106

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۱۵,۴۹۲ تومان

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11105

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11105

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۱۵,۴۹۲ تومان

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11103

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11103

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۱۵,۴۹۲ تومان

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11102

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11102

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۱۵,۴۹۲ تومان

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11101

قرنیز 11 سانت 16 میل یشیل کد yp11101

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۱۵,۴۹۲ تومان

قرنیز 9 سانت 16 میل یشیل کد yp9119

قرنیز 9 سانت 16 میل یشیل کد yp9119

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۱۰,۹۰۲ تومان

قرنیز 9 سانت 16 میل یشیل کد yp9113

قرنیز 9 سانت 16 میل یشیل کد yp9113

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۱۰,۹۰۲ تومان

قرنیز 9 سانت 16 میل یشیل کد yp9112

قرنیز 9 سانت 16 میل یشیل کد yp9112

مشخصات فنی نوع : MDF - طول شاخه : 3.66 متر - ضخامت : 16 میلیمتر - جنس رویه : روکش PVC - کشور سازنده : ایران

۱۰,۹۰۲ تومان

قرنیز

قرنیز
قرنیز قطعه ای است با ارتفاع کم که بصورت نواری در پای دیوارها و خط تقاطع دیوار و کف ساختمانها اجرا می گردد. قرنیزها با جلوگیری از انتقال رطوبت موجود در کف فضاها به گچ کاری دیوار و برخورد اشیاء و اثاثیه به نازک کاری دیوارها، باعث جلوگیری از آسیب رسیدن به آن می شود. قرنیزها امروزه از مصالح متفاوتی از جمله سنگ، چوب، پلاستیک، استیل، شیشه، PVC و MDF ساخته شده اند. جدا از کاربردهای فراوان قرنیز بحث زیبایی شناسی استفاده از قرنیز بسیار مهم است. اگر کف منزل یا محل کار از سنگ، سرامیک، موکت و هر چیزی غیر از لمینیت باشد، با اینکه نیاز به قرنیز وجود ندارد و هیچ اتفاقی برای کل فضا نمی افتد، اما توجه داشته باشید که یک فضای ساده با وجود یک قرنیز چوبی تا حد بسیار زیادی زیبا و شیک خواهد شد.

 

دلایل استفاده از انواع قرنیز

کمک به زیبایی بیشتر نمای داخلی منزل.

جلوگیری از آسیب به دیوار بر اثر برخورد پایه اشیا و اسباب منزل.

محافظت از دیوار در برابر نم و رطوبت آبی که بر روی کف زمین ریخته میشود.

و همچنین کاربرهای جدید و مفیدی چون: امکان عبور دادن سیم، کابل و لوله های ساختمان که ضخامت زیادی ندارند.

رنگ قرنیزها

در پاسخ به این سوال که چه رنگی برای قرنیز مناسب است، نمی توان یک چارچوب کلی و عمومی را معرفی کرد. چرا که این موضوع کاملا سلیقه ای بوده، و کسانی که علاقمند به ایجاد تناسب و هارمونی بین رنگ های بکار رفته در فضای داخلی منزل هستند، می توانند رنگ قرنیز را با کفپوش، کابینت ها، درب ورودی منزل و... هماهنگ کنند؛ در مقابل عده ای دیگر، تضاد بین رنگ ها را می پسندند و قرنیز با تناژ رنگی تیره تر یا روشن تر را انتخاب میکنند.

انواع قرنیز:

 • قرنیز ام دی اف: ام دی اف از سختی و مقاومت بالایی برخوردار است، سطحی یکنواخت و صاف دارد، ضد خش بوده و ترکیبی از فیبرهای چوبی لیگنو سلولزی می باشد. قرنیز ام دی اف از محبوب ترین قرنیزهاست و در اندازه های مختلف شامل 7 سانتی، 9 سانتی، 11 سانتی و 15 سانتی در بازار موجود است، همچنین قابلیت حمل آسان، نصب سریع، قابل شستشو بودن و قیمت مناسب از مزایای قرنیز ام دی اف است.
 • قرنیز پی وی سی: از چند لایه مختلف پلاستیکی ساخته شده و در رنگها و طرح های زیادی در بازار موجود است، سبک بوده، مقاوم و قابل شستشوست، ضد رطوبت بوده و در ابعاد 7 و 9 سانتی تولید می شود و قابل استفاده با کف های سرامیک، سنگی و یا لمینت است.
 • قرنیز پلی استایرن: از انواع قرنیز پی وی سی است. عایق پلی استایرن یا پلاستوفوم به وسیله منبسط کردن دانه های پلی استایرن به دست می آید و از جمله مزایای این نوع قرنیز، مقاومت و استحکام بالا، انعطاف پذیری، مقاوم در برابر نفوذ حشرات، عایق حرارتی و رطوبتی و همچنین طول عمر و دوام بسیار بالا است.
 • قرنیز سنگی: این نوع قرنیز با کف سرامیکی یا سنگی به کار برده می شود و معمولا همجنس سنگ به کار برده شده با کف است، همچنین از 10 تا 15 سانتی متر ارتفاع دارد و نسبت به بقیه قرنیزها سنگین تر است.

پیشنهاد میشود اگر کف محیط، سنگ یا سرامیک است از قرنیز پلاستیکی با رنگی متضاد، و اگر جنس کف از لمینت باشد، رنگ قرنیز و کف را مشابه به هم انتخاب کنید.