۰

قیر

قیر ماده ای مبتنی بر نفت است که از تقطیر نفت خام بدست می آید. قیر در دمای محیط یک ماده پایدار و نیمه جامد است و قبل از اینکه استفاده شود باید حرارت داده شده یا رقیق شود. رنگ قیر عموما سیاه بوده و حالت خمیری دارد. این ماده در دمای اتاق جامد بوده، با افزایش دما و دریافت حرارت به تدریج ذوب می شود. امروزه قیر در حالات مختلفی عرضه و در عرصه های مختلف ساختمان سازی و راه سازی کاربرد فراوان دارد.