۰

دسته بیل زبان گنجشک

مشخصات فنی نوع : دسته بیل - جنس : چوب - کشور سازنده : ایران

۳۵,۰۰۰ تومان

دسته بیل ممتاز

مشخصات فنی نوع : دسته بیل - جنس : چوب - کشور سازنده : ایران

۳۵,۰۰۰ تومان

دسته کلنگ

مشخصات فنی نوع : دسته کلنگ - جنس : چوب - کشور سازنده : ایران

۱۴,۰۰۰ تومان

لوازم جانبی ابزار کارگاهی

تمامی لوازم جانبی تجهیزات اولیه کارگاه که  به صورت مستقل یا مکمل این ابزار هستند و وجودشان در کارگاه به منظور پشتیبانی و تجهیز کارگاه امری ضروری محسوب می شود در این دسته از کالاها جایگذاری می شوند.