۰
لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 16 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۶۶,۰۰۰ تومان

لوله خرطومی نسوز سایز 16 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۵۶,۱۰۰ تومان

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 13 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 13 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۵۱,۷۰۰ تومان

لوله خرطومی نسوز سایز 13 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز سایز 13 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۴۷,۳۰۰ تومان

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 11 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز استاندارد سایز 11 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 11 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۵۱,۱۵۰ تومان

لوله خرطومی نسوز سایز 11 آریان لوله

لوله خرطومی نسوز سایز 11 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 11 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۴۶,۷۵۰ تومان