۰

لوله های فلزی

لوله های فلزی

لوله های فلزی در مکان های مختلف یافت می شوند. این لوله ها به دلیل مقاومت زیادشان برای حمل و نقل زیرزمینی آب و گاز در سراسر شهرها و مسافت های طولانی استفاده می شوند، همچنین در ساخت و ساز برای محافظت از سیم های برق، مورد استفاده قرار می گیرند. لوله های فلزی در عینِ قوی بودن، می توانند سبک وزن نیز باشند. این امر باعث می شود از آن ها برای ساخت قاب دوچرخه استفاده شود. از دیگر کاربرد های لوله می توان به استفاده در اتومبیل، یخچال و فریزر، سیستم های گرمایش و لوله کشی و... اشاره کرد.