۰

لوله و اتصالات فلزی

لوله های گاز، وظیفه انتقال گاز از بخش انتقال به ایستگاه های تقلیل فشار، انتقال گاز از ایستگاه ها به یکدیگر و انتقال گاز از ایستگاه ها به محل های مصرف را بر عهده دارند. از نظر جنس لوله های گازی را می توان به انواع لوله های فولادی، پلی اتیلن، چدنی، آهنی و مسی دسته بندی نمود. برای لوله كشی گاز طبيعی بايد از لوله هایی استفاده شود كه در مقابل گاز نفوذ ناپذير باشد، فشار بالايی را تحمل كند و هيچگونه فعل و انفعال شيميايی در داخل لوله صورت نگيرد.