۰
زانو pvc سایز 36 آریان لوله

زانو pvc سایز 36 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 36 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۷,۰۴۰ تومان

زانو pvc سایز 29 آریان لوله

زانو pvc سایز 29 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 29 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۵,۳۹۰ تومان

زانو pvc عصایی سایز 21 آریان لوله

زانو pvc عصایی سایز 21 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 21 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۳,۷۴۰ تومان

زانو pvc کوتاه سایز 21 آریان لوله

زانو pvc کوتاه سایز 21 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 21 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۲,۵۳۰ تومان

زانو pvc دوردار سایز 16 آریان لوله

زانو pvc دوردار سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۲,۲۵۵ تومان

زانو pvc عصایی عالی سایز 16 آریان لوله

زانو pvc عصایی عالی سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۲,۴۰۰ تومان

زانو pvc عصایی معمولی سایز 16 آریان لوله

زانو pvc عصایی معمولی سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۲,۱۰۰ تومان

زانو pvc کوتاه سایز 16 آریان لوله

زانو pvc کوتاه سایز 16 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۱,۱۶۰ تومان

زانو pvc دوردار سایز 13.5 آریان لوله

زانو pvc دوردار سایز 13.5 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۱,۹۰۰ تومان

زانو pvc عصایی عالی سایز 13.5 آریان لوله

زانو pvc عصایی عالی سایز 13.5 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۱,۸۱۰ تومان

زانو pvc عصایی معمولی سایز 13.5 آریان لوله

زانو pvc عصایی معمولی سایز 13.5 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۱,۷۱۰ تومان

زانو pvc کوتاه سایز 13.5 آریان لوله

زانو pvc کوتاه سایز 13.5 آریان لوله

مشخصات کلی نوع : زانو - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران

۹۹۰ تومان

لوله PVC سایز 36 آریان لوله 2400 گرم

لوله PVC سایز 36 آریان لوله 2400 گرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 36 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب شاخه 6 متری : 2400 گرم

۸۶,۰۰۰ تومان

لوله PVC سایز 29 آریان لوله 1900 گرم

لوله PVC سایز 29 آریان لوله 1900 گرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 29 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1900 گرم

۶۸,۲۰۰ تومان

لوله PVC سایز 21 آریان لوله 1500 گرم

لوله PVC سایز 21 آریان لوله 1500 گرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 21 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1500 گرم

۴۵,۱۰۰ تومان

لوله PVC سایز 16 آریان لوله 1200 گرم

لوله PVC سایز 16 آریان لوله 1200 گرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1200 گرم

۴۲,۹۰۰ تومان

لوله PVC سایز 16 آریان لوله 1000 گرم

لوله PVC سایز 16 آریان لوله 1000 گرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 16 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1000 گرم

۳۵,۷۵۰ تومان

لوله PVC سایز 13.5 آریان لوله 1000 گرم

لوله PVC سایز 13.5 آریان لوله 1000 گرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1000 گرم

۳۵,۷۵۰ تومان

لوله PVC سایز 13.5 آریان لوله 900 گرم

لوله PVC سایز 13.5 آریان لوله 900 گرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب شاخه 6 متری : 900 گرم

۳۲,۲۰۰ تومان

لوله PVC سایز 13.5 آریان لوله 800 گرم

لوله PVC سایز 13.5 آریان لوله 800 گرم

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 13.5 - جنس : پلی اتیلن - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : وزن بر حسب شاخه 6 متری : 800 گرم

۲۸,۶۰۰ تومان

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 3.7*50

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 3.7*50

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 3.7*50 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار قابل تحمل بر حسب (atm) : 16 / وزن بر حسب شاخه 6 متری : 4.5 کیلوگرم

ناموجود

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 3*40

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 3*40

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 3*40 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار قابل تحمل بر حسب (atm) : 16 / وزن بر حسب شاخه 6 متری : 2.9 کیلوگرم

ناموجود

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 1.8*40

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 1.8*40

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 1.8*40 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار قابل تحمل بر حسب (atm) : 10 / وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1.9 کیلوگرم

ناموجود

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 2.4*22

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 2.4*22

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 2.4*22 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار قابل تحمل بر حسب (atm) : 11 / وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1.5 کیلوگرم

ناموجود

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 2*25

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 2*25

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 2*25 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار قابل تحمل بر حسب (atm) : 17 / وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1.2 کیلوگرم

ناموجود

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 1.5*25

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 1.5*25

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 1.5*25 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار قابل تحمل بر حسب (atm) : 12 / وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1 کیلوگرم

ناموجود

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 2.2*20

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 2.2*20

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 2.2*20 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار قابل تحمل بر حسب (atm) : 25 / وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1.1 کیلوگرم

ناموجود

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 2*20

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 2*20

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 2*20 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار قابل تحمل بر حسب (atm) : 22 / وزن بر حسب شاخه 6 متری : 1 کیلوگرم

ناموجود

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 1.5*20

لوله PVC برقی و مخابرات ثمین سمنان سایز 1.5*20

مشخصات کلی نوع : لوله - مورد استفاده : برقی و مخابرات - ابعاد : 1.5*20 - جنس : پلیکا - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : فشار قابل تحمل بر حسب (atm) : 16 / وزن بر حسب شاخه 6 متری : 0.8 کیلوگرم

ناموجود