۰

مادون قرمز

کلید مادون قرمز دیواری هوشمند به طور قابل توجهی در مصرف انرژی موثر است. در این محصول از مدار مجتمع و حسگر با حساسیت عالی استفاده شده است. سنسور مادون قرمز به صورت خودکار، با قابلیت استفاده آسان ،کاهش دهنده مصرف انرژی، ایمن و کاربردی است. با دریافت امواج مادون قرمز ساطع شده از بدن انسان دستگاه شروع به کار کرده و جریان را به محض ورود شخص به محدوده حسی برقرار می کند. همچنین قادر به تشخیص شب و روز به صورت خودکار می باشد. نصب سنسور مادون قرمز فوق العاده و قابل استفاده در اماکن مختلف می باشد. عملکرد آن به صورت نمایش محصول و حسگر می باشد.