مقایسه

ماسه شکسته 25 کیلویی خرده فروشی

مشخصات فنی نوع : شکسته - نحوه ی فروش : خرده - نوع عرضه : کیسه - وزن : 25 کیلوگرم

۲,۱۰۷ تومان

مقایسه

ماسه دوبار شور کیسه 25 کیلویی خرده فروشی

مشخصات فنی نوع : دو بار شور - نحوه ی فروش : خرده - نوع عرضه : کیسه - وزن : 25 کیلوگرم

به زودی

مقایسه

ماسه بادی کیسه 25 کیلویی خرده فروشی

مشخصات فنی نوع : بادی - نحوه ی فروش : خرده - نوع عرضه : کیسه - وزن : 25 کیلوگرم

به زودی

مقایسه

ماسه طبیعی دوبارشور معدن ماسه پاسداران تناژ

مشخصات فنی نوع : دو بار شور - نحوه ی فروش : عمده - نوع عرضه : فله

به زودی

مقایسه

ماسه شکسته معدن ماسه پاسداران تناژ

مشخصات فنی نوع : شکسته - نحوه ی فروش : عمده - نوع عرضه : فله

به زودی

مقایسه

ماسه بادی کیسه 15 کیلویی خرده فروشی

مشخصات فنی نوع : بادی - نحوه ی فروش : خرده - نوع عرضه : کیسه - وزن : 15 کیلوگرم

به زودی

مقایسه

ماسه دوبار شور تناژ

مشخصات فنی نوع : دو بار شور - نحوه ی فروش : عمده - نوع عرضه : فله

به زودی

مقایسه

ماسه شکسته تناژ

مشخصات فنی نوع : شکسته - نحوه ی فروش : خرده - نوع عرضه : فله

به زودی

مقایسه

ماسه دوبارشور کیسه 25 کیلویی خرده فروشی

مشخصات فنی نوع : دو بار شور - نحوه ی فروش : خرده - نوع عرضه : کیسه - وزن : 25 کیلوگرم

به زودی

مقایسه

ماسه دوبارشور شهریار تناژ

مشخصات فنی نوع : دو بار شور - نحوه ی فروش : عمده - نوع عرضه : فله

به زودی

مقایسه

ماسه شکسته ملاتی شهریار تناژ

مشخصات فنی نوع : شکسته - نحوه ی فروش : عمده - نوع عرضه : فله

به زودی

ماسه

ماسه

ماسه ساختمانی یکی از مواد اولیه اساسی برای ساخت و ساز است. ماسه به سنگ ریزه های کوچکتر از شن گفته می شود که اندازه ی آن ها معمولا ریزتر از ۴٫۷۵ میلی‌متر و درشت تر از ۰٫۰۷۵ میلی‌متر است. ماسه ها در دو نوع طبیعی (ساحل دریا، رودخانه، چاله ها و...) و مصنوعی (دستگاه سنگ شکن) وجود دارند. ماسه یکی از منابع طبیعی قابل دسترس و یکی از مواد اولیه عمده اساسی برای ساخت و ساز است. از کاربرد های ماسه می توان به ساخت دوغاب، بتن، آسفالت، ملات و... اشاره کرد.