۰
مقایسه
ماسک سه لایه سفید تمام پرس بسته 50 تایی هانی ماسک

ماسک سه لایه سفید تمام پرس بسته 50 تایی هانی ماسک

مشخصات فنی نوع : سه لایه - تعداد در بسته : 50

۸۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
ماسک سه لایه سفید تمام پرس بسته 50 تایی

ماسک سه لایه سفید تمام پرس بسته 50 تایی

مشخصات فنی نوع : سه لایه تمام پرس همراه با لایه سفید رنگ - تعداد در بسته : 50 عدد

۱۶ %
۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
ماسک سه لایه آبی تمام پرس بسته 50 تایی YAMAK

ماسک سه لایه آبی تمام پرس بسته 50 تایی YAMAK

مشخصات فنی نوع : سه لایه تمام پرس همراه با لایه آبی رنگ - تعداد در بسته : 50 عدد

۶ %
۱۰۴,۱۰۰ تومان

۹۷,۸۵۴ تومان

مقایسه
ماسک فیلتردار بسته 12 تایی

ماسک فیلتردار بسته 12 تایی

مشخصات فنی نوع : فیلتردار - تعداد در بسته : 12 عدد - فیلتر

۲۷ %
۷,۵۰۰ تومان

۵,۵۰۰ تومان

مقایسه
ماسک سه لایه سفید تمام پرس بسته 50 تایی

ماسک سه لایه سفید تمام پرس بسته 50 تایی

مشخصات فنی نوع : سه لایه تمام پرس همراه با لایه - تعداد در بسته : 50 عدد

۱۵ %
۱۱۰,۰۰۰ تومان

۹۳,۵۰۰ تومان

مقایسه
ماسک سه لایه سفید تمام پرس بسته 10 تایی

ماسک سه لایه سفید تمام پرس بسته 10 تایی

مشخصات فنی نوع : سه لایه تمام پرس همراه با لایه - تعداد در بسته : 5 عدد

۱۲ %
۲۵,۰۰۰ تومان

۲۲,۰۰۰ تومان

مقایسه
ماسک سه لایه سفید تمام پرس بسته 50 تایی

ماسک سه لایه سفید تمام پرس بسته 50 تایی

مشخصات فنی نوع : سه لایه تمام پرس همراه با لایه - تعداد در بسته : 50 عدد

۱۶ %
۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
ماسک تنفسی ساده با فیکس بینی بسته 5 تایی

ماسک تنفسی ساده با فیکس بینی بسته 5 تایی

مشخصات فنی نوع : ساده - تعداد در بسته : 5 عدد

به زودی