۰
مجسمه ستاره شب بدون بال و بدون پایه ویلاذین

مجسمه ستاره شب بدون بال و بدون پایه ویلاذین

مشخصات کلی نوع : پیکره انسان - جنس : فایبر گلاس - رنگ : سفید - ابعاد : ارتفاع : 160 -

ناموجود

آبنما و مجسمه سنگی تزئینی

آبنما و مجسمه سنگی تزئینی

مشخصات فنی نوع : سنگی - جنس : فایبر گلاس - ابعاد : ارتفاع : 1 متر- قطر حوض : 130 - وزن : 20 کیلوگرم

ناموجود

مجسمه قاصدک

مجسمه قاصدک

مشخصات کلی نوع : پیکره انسان - جنس : فایبر گلاس - رنگ : سفید - ابعاد : ارتفاع : 143 - عرض : 90

ناموجود

مجسمه شیر ویلاذین

مجسمه شیر ویلاذین

مشخصات کلی نوع : مجسمه حیوانات - جنس : فایبر گلاس - رنگ : سفید - ابعاد : ارتفاع : 1.5 - طول : 2.10 - عرض : 0.5

ناموجود

مجسمه شور انگیز بزرگ ویلاذین

مجسمه شور انگیز بزرگ ویلاذین

مشخصات کلی نوع : پیکره انسان - جنس : فایبر گلاس - رنگ : سفید - ابعاد : ارتفاع : 173

ناموجود

مجسمه شور انگیز کوچک ویلاذین

مجسمه شور انگیز کوچک ویلاذین

مشخصات کلی نوع : پیکره انسان - جنس : فایبر گلاس - رنگ : سفید - ابعاد : ارتفاع :110

ناموجود

مجسمه سوزان ویلاذین

مجسمه سوزان ویلاذین

مشخصات کلی نوع : پیکره انسان - جنس : فایبر گلاس - رنگ : سفید - ابعاد : ارتفاع : 168

ناموجود

مجسمه ستاره شب با بال و پایه ویلاذین

مجسمه ستاره شب با بال و پایه ویلاذین

مشخصات کلی نوع : پیکره انسان - جنس : فایبر گلاس - رنگ : سفید - ابعاد : ارتفاع : 190 - عرض بال : 90

ناموجود

مجسمه پری دریایی ویلاذین

مجسمه پری دریایی ویلاذین

مشخصات کلی نوع : مجسمه اقتباسی - جنس : فایبر گلاس - رنگ : سفید - ابعاد : ارتفاع : 87 - قطر کاسه : 45*35

ناموجود

مجسمه بامبو ویلاذین

مجسمه بامبو ویلاذین

مشخصات کلی نوع : پیکره انسان - جنس : فایبر گلاس - رنگ : سفید - ابعاد : 75*35

ناموجود

مجسمه آتوسا بزرگ ویلاذین

مجسمه آتوسا بزرگ ویلاذین

مشخصات کلی نوع : پیکره انسان - جنس : فایبر گلاس - رنگ : سفید - ابعاد : 80*30

ناموجود