۰
مقایسه
چند راهی 4 خانه 5 متری ارت دار آلانور

چند راهی 4 خانه 5 متری ارت دار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 5 متر - ارت - دکمه روشن- خاموش - سایر ویژگی ها : بدون ارت با کابل 5 متری

۱۵۱,۰۰۰ تومان

مقایسه
چند راهی 4 خانه 5 متری بدون ارت آلانور

چند راهی 4 خانه 5 متری بدون ارت آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 5 متر - دکمه روشن- خاموش

۱۱۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
چند راهی 4 خانه 1.8متری بدون ارت آلانور

چند راهی 4 خانه 1.8متری بدون ارت آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 1.8 متر - ارت - دکمه روشن- خاموش

۷۶,۰۰۰ تومان

مقایسه
چند راهی 3 خانه 3 متری ارت دار آلانور

چند راهی 3 خانه 3 متری ارت دار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 3 متر - ارت - دکمه روشن- خاموش

۱۰۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
چند راهی 3 خانه 3 متری بدون ارت آلانور

چند راهی 3 خانه 3 متری بدون ارت آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 3 متر - دکمه روشن- خاموش

۸۲,۰۰۰ تومان

مقایسه
چند راهی 4 خانه 3 متری ارت دار آلانور

چند راهی 4 خانه 3 متری ارت دار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 3 متر - ارت - دکمه روشن- خاموش

۱۰۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
چند راهی 4 خانه 1.8 متری ارت دار آلانور

چند راهی 4 خانه 1.8 متری ارت دار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 1.8 متر - ارت - دکمه روشن- خاموش

۸۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
چند راهی 4 خانه 3 متری بدون ارت آلانور

چند راهی 4 خانه 3 متری بدون ارت آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 3 متر - دکمه روشن- خاموش

۸۸,۵۰۰ تومان

مقایسه
چند راهی 3 خانه 5 متری ارت دار آلانور

چند راهی 3 خانه 5 متری ارت دار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 5 متر - ارت - دکمه روشن- خاموش

۱۳۹,۰۰۰ تومان

مقایسه
چند راهی 3 خانه 1.8 متری ارت دار آلانور

چند راهی 3 خانه 1.8 متری ارت دار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 1.8 متر - ارت - دکمه روشن- خاموش

۸۱,۰۰۰ تومان

مقایسه
چند راهی 3 خانه 5 متری بدون ارت آلانور

چند راهی 3 خانه 5 متری بدون ارت آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 5 متر - دکمه روشن- خاموش

۱۰۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
چند راهی 3 خانه 1/8 متری بدون ارت آلانور

چند راهی 3 خانه 1/8 متری بدون ارت آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 1.8 متر - دکمه روشن- خاموش

۸۱,۰۰۰ تومان

مقایسه
چند راهی 4 خانه بدون کابل آلانور

چند راهی 4 خانه بدون کابل آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - دکمه روشن- خاموش - سایر ویژگی ها : بدون کابل

۵۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
 پارت الکتریک محافظ یخچال  2 متری

پارت الکتریک محافظ یخچال 2 متری

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 2 متر

به زودی

مقایسه
 پارت الکتریک محافظ صوتی 7 خانه

پارت الکتریک محافظ صوتی 7 خانه

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 7 عدد

به زودی

مقایسه
 پارت الکتریک محافظ پکیج

پارت الکتریک محافظ پکیج

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد

به زودی

مقایسه
 چهار راهی پارت الکتریک ارتدار سیم بلند 5 متری

چهار راهی پارت الکتریک ارتدار سیم بلند 5 متری

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 2سال
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 5 متر - ارت - دکمه روشن- خاموش

به زودی

مقایسه
چهار راهی پارت الکتریک ارتدار بدون سیم

چهار راهی پارت الکتریک ارتدار بدون سیم

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - ارت - دکمه روشن- خاموش

به زودی

مقایسه
چهارراهی پارت الکتریک ارتدار 2 متری مستطیل

چهارراهی پارت الکتریک ارتدار 2 متری مستطیل

مشخصات کلی ابعاد : مستطیلی - رنگ : سفید - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 2 متر - ارت - دکمه روشن- خاموش

به زودی

مقایسه
محافظ الکتریکی یخچال و فریزر پارت الکتریک

محافظ الکتریکی یخچال و فریزر پارت الکتریک

مشخصات کلی وزن : 300 گرم - گارانتی : دارای 2 سال ضمانت - کشور سازنده : ساخت ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 2 عدد - ارت - سایر ویژگی ها : مدل پارت الکتریک / محافظت از ولتاژ : منفی 170 تا مثبت 245

به زودی

مقایسه
محافظ تک راهی یخچال و ساید سیماران ارت دار(بدون کابل)-10 آمپر

محافظ تک راهی یخچال و ساید سیماران ارت دار(بدون کابل)-10 آمپر

مشخصات کلی رنگ : سفید - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 1 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 10 آمپر - دکمه روشن- خاموش - محافظ داخلی

ناموجود

مقایسه
محافظ شیش خانه صوتی و تصویری با کلید دوقطبی  (کابل 3/8) جهان الکتریک

محافظ شیش خانه صوتی و تصویری با کلید دوقطبی (کابل 3/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 2 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ شیش خانه صوتی و تصویری با کلید دوقطبی  (کابل 1/8) جهان الکتریک

محافظ شیش خانه صوتی و تصویری با کلید دوقطبی (کابل 1/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 2 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ دوخانه یخچال فریزر سرامیکی ارت دار (کابل 3/8) جهان الکتریک

محافظ دوخانه یخچال فریزر سرامیکی ارت دار (کابل 3/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 2 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ دوخانه یخچال فریزر سرامیکی ارت دار (کابل 1/8) جهان الکتریک

محافظ دوخانه یخچال فریزر سرامیکی ارت دار (کابل 1/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 2 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ چهار خانه صوتی و تصویری و کامپیوتر با کلید دو قطبی کارا (کابل 3/8) جهان الکتریک

محافظ چهار خانه صوتی و تصویری و کامپیوتر با کلید دو قطبی کارا (کابل 3/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ  چهار خانه صوتی و تصویری و کامپیوتر با کلید دو قطبی کارا (کابل 1/8) جهان الکتریک

محافظ چهار خانه صوتی و تصویری و کامپیوتر با کلید دو قطبی کارا (کابل 1/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
سه راهی دوشاخه سرخود ارت دار  جهان الکتریک

سه راهی دوشاخه سرخود ارت دار جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
سه راهی دوشاخه سرخود  جهان الکتریک

سه راهی دوشاخه سرخود جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ پریز سه خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ پریز سه خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ پریز چهار خانهART  با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ پریز پنج خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

محافظ پریز پنج خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 5 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ پریز پنج خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

محافظ پریز پنج خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 5 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ پریز چهار خانه کارا با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانه کارا با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ پریز چهار خانه کارا با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانه کارا با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی با کابل 3/8 متری جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی با کابل 3/8 متری جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی با کابل 1/8 متری جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی با کابل 1/8 متری جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی بدون کابل  متری جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی بدون کابل متری جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی با کابل 3/8 متری جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی با کابل 3/8 متری جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 3.8 متر - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی با کابل 1/8 متری جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی با کابل 1/8 متری جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 1.8 متر - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مقایسه
محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی بدون کابل  جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی بدون کابل جهان الکتریک
جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

ناموجود

مشخصات کلی
مشخصات فنی