۰

محافظ و ایمنی جوشکاری

امروزه رعایت ایمنی و استفاده از تمامی تجهیزات ایمنی مربوط به فعالیت موردنظر در تمامی صنایع و عملیات ها از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. در عملیات جوشکاری، استفاده از ماسک ایمنی مخصوص یکی از اصلی ترین این تجهیزات می باشد. ماسک های ایمنی جوشکاری به گونه ای طراحی می شوند که صورت را بطور کامل بپوشانند و لنز این ماسک ها نسبت به عبور نور حاصل از جوش مقاوم بوده و باعث پیشگیری وارد شدن آسیب به چشم می شود.