۰
پریز 4خانه ارتدار خیام الکتریک با کابل5 متری

پریز 4خانه ارتدار خیام الکتریک با کابل5 متری
خیام الکتریک

مشخصات کلی وزن : 400 گرم
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 5 متر

۶۱,۴۹۰ تومان

پریز 4خانه ارتدار خیام الکتریک با کابل 3 متری

پریز 4خانه ارتدار خیام الکتریک با کابل 3 متری
خیام الکتریک

مشخصات کلی وزن : 400 گرم
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 3 متر

۵۰,۴۹۰ تومان

پریز 4خانه ارتدار خیام الکتریک با کابل 1.8 متری

پریز 4خانه ارتدار خیام الکتریک با کابل 1.8 متری
خیام الکتریک

مشخصات کلی وزن : 400 گرم
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 1.8 متر

۴۵,۷۶۰ تومان

پریز 4خانه ارتدار (سرامیکی)خیام الکتریک با کابل 5 متری

پریز 4خانه ارتدار (سرامیکی)خیام الکتریک با کابل 5 متری
خیام الکتریک

مشخصات کلی وزن : 400 گرم
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 5 متر - دکمه روشن- خاموش

۶۴,۰۲۰ تومان

پریز 4خانه ارتدار (سرامیکی)خیام الکتریک با کابل 3 متری

پریز 4خانه ارتدار (سرامیکی)خیام الکتریک با کابل 3 متری
خیام الکتریک

مشخصات کلی وزن : 400 گرم
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 3 متر - دکمه روشن- خاموش

۵۲,۶۹۰ تومان

پریز 4خانه ارتدار (سرامیکی)خیام الکتریک با کابل 1.8 متری

پریز 4خانه ارتدار (سرامیکی)خیام الکتریک با کابل 1.8 متری
خیام الکتریک

مشخصات کلی وزن : 400 گرم
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 1.8 متر - دکمه روشن- خاموش

۴۸,۱۸۰ تومان

پریز 6خانه ارت دار خیام الکتریک

پریز 6خانه ارت دار خیام الکتریک
خیام الکتریک

مشخصات کلی وزن : 300 گرم
مشخصات فنی تعداد پریزها : 6 عدد - طول کابل : 1.8 متر - دکمه روشن- خاموش

۴۳,۸۹۰ تومان

پریز سه خانه با کابل 5 متری خیام الکتریک

پریز سه خانه با کابل 5 متری خیام الکتریک
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - طول کابل : 5 متر

۳۴,۶۵۰ تومان

پریز سه خانه با کابل 1.8 متری خیام الکتریک

پریز سه خانه با کابل 1.8 متری خیام الکتریک
خیام الکتریک

مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - طول کابل : 1.8 متر

۲۲,۳۳۰ تومان

پریز 7 خانه سیار خیام الکتریک

پریز 7 خانه سیار خیام الکتریک
خیام الکتریک

مشخصات کلی ابعاد : 80*100*150 - وزن : 550 گرم - رنگ : مشکی
مشخصات فنی تعداد پریزها : 7 عدد - طول کابل : 1.8 متر - دکمه روشن- خاموش

۳۲,۲۳۰ تومان

پریز 7 خانه سیار خیام الکتریک

پریز 7 خانه سیار خیام الکتریک
خیام الکتریک

مشخصات کلی ابعاد : 80*100*150 - وزن : 550 گرم - رنگ : مشکی
مشخصات فنی تعداد پریزها : 7 عدد - طول کابل : 5 متر - دکمه روشن- خاموش

۴۴,۶۶۰ تومان

چند راهی 4 خانه 5 متری ارت دار آلانور

چند راهی 4 خانه 5 متری ارت دار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 5 متر - ارت - دکمه روشن- خاموش - سایر ویژگی ها : بدون ارت با کابل 5 متری

۱۰ %
۶۸,۳۵۳ تومان

۶۱,۵۱۸ تومان

چند راهی 4 خانه 5 متری بدون ارت آلانور

چند راهی 4 خانه 5 متری بدون ارت آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 5 متر - دکمه روشن- خاموش

۱۰ %
۵۴,۰۱۸ تومان

۴۸,۶۱۶ تومان

چند راهی 4 خانه 1.8متری بدون ارت آلانور

چند راهی 4 خانه 1.8متری بدون ارت آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 1.8 متر - ارت - دکمه روشن- خاموش

۱۰ %
۳۹,۱۶۳ تومان

۳۵,۲۴۶ تومان

چند راهی 3 خانه 3 متری ارت دار آلانور

چند راهی 3 خانه 3 متری ارت دار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 3 متر - ارت - دکمه روشن- خاموش

۱۰ %
۵۲,۵۶۳ تومان

۴۷,۳۰۷ تومان

چند راهی 3 خانه 3 متری بدون ارت آلانور

چند راهی 3 خانه 3 متری بدون ارت آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 3 متر - دکمه روشن- خاموش

۱۰ %
۴۱,۴۴۸ تومان

۳۷,۳۰۳ تومان

چند راهی 4 خانه 3 متری ارت دار آلانور

چند راهی 4 خانه 3 متری ارت دار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 3 متر - ارت - دکمه روشن- خاموش

۱۰ %
۵۵,۰۵۶ تومان

۴۹,۵۵۱ تومان

چند راهی 4 خانه 1.8 متری ارت دار آلانور

چند راهی 4 خانه 1.8 متری ارت دار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 1.8 متر - ارت - دکمه روشن- خاموش

۱۰ %
۴۷,۲۶۵ تومان

۴۲,۵۳۹ تومان

چند راهی 4 خانه 3 متری بدون ارت آلانور

چند راهی 4 خانه 3 متری بدون ارت آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 3 متر - دکمه روشن- خاموش

۱۰ %
۴۴,۴۶۱ تومان

۴۰,۰۱۴ تومان

چند راهی 3 خانه 5 متری ارت دار آلانور

چند راهی 3 خانه 5 متری ارت دار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 5 متر - ارت - دکمه روشن- خاموش

۱۰ %
۶۵,۴۴۴ تومان

۵۸,۹۰۰ تومان

چند راهی 3 خانه 1.8 متری ارت دار آلانور

چند راهی 3 خانه 1.8 متری ارت دار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 1.8 متر - ارت - دکمه روشن- خاموش

۱۰ %
۴۴,۶۶۸ تومان

۴۰,۲۰۲ تومان

چند راهی 3 خانه 5 متری بدون ارت آلانور

چند راهی 3 خانه 5 متری بدون ارت آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 5 متر - دکمه روشن- خاموش

۱۰ %
۵۱,۴۲۱ تومان

۴۶,۲۷۸ تومان

چند راهی 3 خانه 1/8 متری بدون ارت آلانور

چند راهی 3 خانه 1/8 متری بدون ارت آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - طول کابل : 1.8 متر - دکمه روشن- خاموش

۱۰ %
۳۶,۳۵۸ تومان

۳۲,۷۲۲ تومان

چند راهی 4 خانه بدون کابل آلانور

چند راهی 4 خانه بدون کابل آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 24 ماه گارانتی آلانور - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - حداکثر جریان انتقالی : 16 آمپر - دکمه روشن- خاموش - سایر ویژگی ها : بدون کابل

۱۰ %
۲۵,۱۳۹ تومان

۲۲,۶۲۵ تومان