۰
محافظ شیش خانه صوتی و تصویری با کلید دوقطبی  (کابل 1/8) جهان الکتریک

محافظ شیش خانه صوتی و تصویری با کلید دوقطبی (کابل 1/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 2 عدد - دکمه روشن- خاموش

۹۳,۶۰۰ تومان

محافظ دوخانه یخچال فریزر سرامیکی ارت دار (کابل 3/8) جهان الکتریک

محافظ دوخانه یخچال فریزر سرامیکی ارت دار (کابل 3/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 2 عدد - دکمه روشن- خاموش

۱۰۶,۸۰۰ تومان

محافظ دوخانه یخچال فریزر سرامیکی ارت دار (کابل 1/8) جهان الکتریک

محافظ دوخانه یخچال فریزر سرامیکی ارت دار (کابل 1/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 2 عدد - دکمه روشن- خاموش

۹۱,۲۰۰ تومان

محافظ چهار خانه صوتی و تصویری و کامپیوتر با کلید دو قطبی کارا (کابل 3/8) جهان الکتریک

محافظ چهار خانه صوتی و تصویری و کامپیوتر با کلید دو قطبی کارا (کابل 3/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

۱۰۱,۰۴۰ تومان

محافظ  چهار خانه صوتی و تصویری و کامپیوتر با کلید دو قطبی کارا (کابل 1/8) جهان الکتریک

محافظ چهار خانه صوتی و تصویری و کامپیوتر با کلید دو قطبی کارا (کابل 1/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

۸۹,۰۴۰ تومان

قاب هالوژن استیل 92 جهان الکتریک

قاب هالوژن استیل 92 جهان الکتریک

۴,۸۳۰ تومان

قاب هالوژن استیل 102 جهان الکتریک

قاب هالوژن استیل 102 جهان الکتریک

۵,۰۷۰ تومان

سه راهی دوشاخه سرخود ارت دار  جهان الکتریک

سه راهی دوشاخه سرخود ارت دار جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۲۴,۸۴۰ تومان

سه راهی دوشاخه سرخود  جهان الکتریک

سه راهی دوشاخه سرخود جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۱۸,۲۴۰ تومان

محافظ پریز سه خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۵۰,۴۰۰ تومان

محافظ پریز سه خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۳۸,۴۰۰ تومان

محافظ پریز چهار خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

۵۷,۶۰۰ تومان

محافظ پریز چهار خانهART  با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

۴۵,۶۰۰ تومان

محافظ پریز پنج خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

محافظ پریز پنج خانهART با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 5 عدد - دکمه روشن- خاموش

۶۴,۸۰۰ تومان

محافظ پریز پنج خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

محافظ پریز پنج خانهART با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 5 عدد - دکمه روشن- خاموش

۵۲,۸۰۰ تومان

محافظ پریز چهار خانه کارا با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانه کارا با کلید دوقطبی (کابل3/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

۵۹,۶۴۰ تومان

محافظ پریز چهار خانه کارا با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانه کارا با کلید دوقطبی (کابل1/8) جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

۴۷,۶۴۰ تومان

محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی با کابل 3/8 متری جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی با کابل 3/8 متری جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۴۸,۰۰۰ تومان

محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی با کابل 1/8 متری جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی با کابل 1/8 متری جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۳۶,۰۰۰ تومان

محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی بدون کابل  متری جهان الکتریک

محافظ پریز سه خانه با محافظ ایمنی بدون کابل متری جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 3 عدد - دکمه روشن- خاموش

۲۲,۸۰۰ تومان

محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی با کابل 3/8 متری جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی با کابل 3/8 متری جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 3.8 متر - دکمه روشن- خاموش

۵۴,۰۰۰ تومان

محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی با کابل 1/8 متری جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی با کابل 1/8 متری جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 1.8 متر - دکمه روشن- خاموش

۴۲,۰۰۰ تومان

محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی بدون کابل  جهان الکتریک

محافظ پریز چهار خانه با محافظ ایمنی بدون کابل جهان الکتریک

مشخصات کلی گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - دکمه روشن- خاموش

۲۸,۸۰۰ تومان

 پارت الکتریک محافظ یخچال  2 متری

پارت الکتریک محافظ یخچال 2 متری

مشخصات کلی رنگ : سفید - گارانتی : 2سال - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی تعداد پریزها : 4 عدد - طول کابل : 2 متر

۹۲,۱۸۵ تومان