۰
گچ سفیدکاری کوه سفید کیسه 40 کیلوگرمی

گچ سفیدکاری کوه سفید کیسه 40 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 40 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

۱۳,۰۰۰ تومان

گچ سفیدکاری کوه سفید کیسه 33 کیلوگرمی

گچ سفیدکاری کوه سفید کیسه 33 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 33 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

۱۱,۰۲۵ تومان

گچ سفیدکاری کوه سفید کیسه 30 کیلوگرمی

گچ سفیدکاری کوه سفید کیسه 30 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

۱۰,۰۲۰ تومان

گچ سفیدکاری کوه سفید کیسه 25 کیلوگرمی

گچ سفیدکاری کوه سفید کیسه 25 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 25 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

۸,۳۸۰ تومان

گچ و خاک آماده کوه سفید کیسه 30 کیلوگرمی

گچ و خاک آماده کوه سفید کیسه 30 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : دقیقه

۱۰,۰۰۰ تومان

گچ و خاک آماده کوه سفید کیسه 25 کیلوگرمی

گچ و خاک آماده کوه سفید کیسه 25 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 25 کیلوگرم - گیرش اولیه : دقیقه

۸,۵۰۰ تومان

گچ و خاک آماده اسپیران کیسه 30 کیلوگرمی

گچ و خاک آماده اسپیران کیسه 30 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : دقیقه

۱۰,۰۰۰ تومان

گچ سفیدکاری سوپر گچ متین 25 کیلویی

گچ سفیدکاری سوپر گچ متین 25 کیلویی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 25 کیلوگرم - گیرش اولیه : 14 - 10 دقیقه - گیرش ثانویه : 30 - 20 دقیقه - سایر ویژگی ها : مناسب برای گچ کاری روکار ، سفید کاری ، پرداخت ، ابزار زنی ، نازک کاری / نوع بسته بندی : کیسه های پلی پروپلین / رنگ سفید / مقاومت و سختی بالا / سازگار با شرایط اقلیمی و آب و هوای ایران

۸,۵۰۰ تومان

گچ سفیدکاری جمیل کیسه 30 کیلوگرمی

گچ سفیدکاری جمیل کیسه 30 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

۹,۱۵۰ تومان

گچ زیرکار یاران کیسه 30 کیلوگرمی

گچ زیرکار یاران کیسه 30 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

۸,۵۰۰ تومان

گچ سفیدکاری ابریشم کیسه 40 کیلوگرمی

گچ سفیدکاری ابریشم کیسه 40 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 40 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

۱۰,۲۵۰ تومان

گچ سفیدکاری ابریشم کیسه 33 کیلوگرمی

گچ سفیدکاری ابریشم کیسه 33 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 33 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

۹,۸۰۰ تومان

گچ سفیدکاری ابریشم کیسه 30 کیلوگرمی

گچ سفیدکاری ابریشم کیسه 30 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

۹,۱۵۰ تومان

گچ زیرکار کناف کیسه 30 کیلوگرمی

گچ زیرکار کناف کیسه 30 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

۸,۰۰۰ تومان

گچ حریر کیسه 25 کیلوگرمی

گچ حریر کیسه 25 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 25 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

۷,۳۰۰ تومان

گچ سفید کاری حریر کیسه 30 کیلوگرمی

گچ سفید کاری حریر کیسه 30 کیلوگرمی

مشخصات فنی نوع : سفیدکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : عمده - وزن : 30 کیلوگرم - گیرش اولیه : 5 دقیقه - گیرش ثانویه : 15 دقیقه - سایر ویژگی ها : مقاومت فشاری : 8 / مقاومت خمشی : 3

۸,۳۰۰ تومان

گچ پاششی (زیرکار) آلچی بای 30 کیلویی alcibay

گچ پاششی (زیرکار) آلچی بای 30 کیلویی alcibay

مشخصات فنی نوع : زیرکاری - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 30 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر رطوبت / اجرا با دستگاه / مناسب برای استفاده به عنوان لایه اولیه بر روی سطوح سیمانی ، گچ و آجر

۴۶,۵۰۰ تومان

گچ کارتن پیر آلچی بای 30 کیلویی alcibay

گچ کارتن پیر آلچی بای 30 کیلویی alcibay

مشخصات فنی نوع : میکرونیزه - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 30 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : گچ معمولی تقویت شده / میکرونیزه / مناسب برای گچ بری های پیش ساخته ، قالب گیری و طراحی دکوراسیون

۴۷,۵۰۰ تومان

گچ سیوا آلچی بای 25 کیلویی alcibay

گچ سیوا آلچی بای 25 کیلویی alcibay

مشخصات فنی نوع : سیوا - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 30 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : دارای افزودنی های پلیمری / میکرونیزه / مناسب برای استفاده زیر کار و لایه اولیه بر روی سطوح بتنی،سیمانی و آجری / عایق

۵۱,۵۰۰ تومان

گچ ساتن آلچی بای 20 کیلویی alcibay

گچ ساتن آلچی بای 20 کیلویی alcibay

مشخصات فنی نوع : ساتن - نوع عرضه : کیسه - نحوه ی فروش : خرده - وزن : 20 کیلوگرم - سایر ویژگی ها : دارای افزودنی های پلیمری / میکرونیزه / مناسب برای استفاده روکار و پوشش پایانی نمای ساختمان

۷۵,۰۰۰ تومان