۰

منبع

مهمترین جزء یک موتورخانه گرمایشی است که هرچه راندمان بالاتری داشته باشد، اهداف سیستم حرارتی بیشتر محقق می شود. منبع آب یکی از مصالح کاربردی تاسیساتی هست که در اموری مانند ذخیره آب و کارکرد بهتر سیستم های تاسیساتی ساختمانی و در نتیجه رفاه حال مصرف کنندگان بسیار مفید است. منبع آب تحت نوع، جنس، مصارف و ظرفیت های بسیار متنوعی ساخته می شود و بسته به نیاز کاربر انتخاب می شود.