۰

منگنه

این دستگاه از ابزار های پرکاربرد نجاری است که برای محکم کردن و بستن دو قطعه استفاده می شود. از منگنه کوب یا منگنه زن برای وصل کردن دو قطعه چوبی به یکدیگر، روکش پارچه و چرم به چوب استفاده می کنند. ازانواع منگنه زن می توان به منگنه زن دستی، منگنه زن بادی و منگنه زن برقی اشاره کرد.