۰

موتورخانه و پمپ

موتورخانه یکی از اجزای اصلی و جدایی ناپذیر تاسیساتی ساختمان است که قلب تاسیسات محسوب می شود. انتقال انواع سیالات در سطح و ارتفاع به وسیله ی انواع پمپ برای کاربر امکان پذیر خواهد شد. در این قسمت شما شاهد تمامی محصولات تاسیساتی مرتبط با موتور خانه و انواع پمپ های انتقال سیالات خواهید بود.