مقایسه

موزاییک گرانیتی و سماقی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : گرانیتی سماقی - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۰,۵۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی ویبره ای طرح پوست ماری 40*40 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : پوست ماری - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 75 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۰,۵۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی ویبره ای طرح ستاره کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ستاره - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 75 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۰,۵۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی پرسی طرح سنگفرش کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : سنگفرش - ضخامت : 5 - وزن هر متر مربع : 130 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۰,۵۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی پرسی 6*40*40 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 6*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 6 - وزن هر متر مربع : 135 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۵,۸۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی پرسی طرح ساده کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 5 - وزن هر متر مربع : 130 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۰,۵۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی پرسی نابینایان کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 6*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : پرسی نابینایان - ضخامت : 6 - وزن هر متر مربع : 130 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۵,۸۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی ویبره ای طرح یاس کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : یاس - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 75 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۰,۵۰۰ تومان

مقایسه

موزاییک زیرپارکتی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*30*30 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۱۸,۵۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی پرسی 6*20*20 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 6*20*20 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 6 - وزن هر متر مربع : 135 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۷,۷۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی پرسی طرح آجری کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : آجری - ضخامت : 5 - وزن هر متر مربع : 130 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۰,۵۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی پرسی طرح کوبیک کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : کوبیک - ضخامت : 5 - وزن هر متر مربع : 125 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۰,۵۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی پرسی طرح واش کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : واش - ضخامت : 5 - وزن هر متر مربع : 130 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۰,۵۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی ویبره ای طرح پوست ماری کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*20*20 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : پوست ماری - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 75 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۰,۵۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی پرسی طرح آی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : آی - ضخامت : 5 - وزن هر متر مربع : 130 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۰,۵۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی ویبره ای طرح آلستوم کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : آلستوم - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 75 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۰,۵۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی ویبره ای طرح شیاری نابینایان کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : شیاری نابینایان - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 75 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۱,۵۰۰ تومان

مقایسه

موزاییک ساده زیرپارکتی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 65 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۱۹,۵۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش پلیمری طرح چرمی کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : چرمی - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 55 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۲,۶۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی ویبره ای طرح سکه ای نابینایان کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی طرح دار - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 4*20*20 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : سکه ای نابینایان - ضخامت : 4 - وزن هر متر مربع : 75 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۳۱,۵۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش پلیمری طرح قابدار کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پلیمری - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 2.5*40*40 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : قابدار - ضخامت : 2.5 - وزن هر متر مربع : 55 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۲۲,۶۰۰ تومان

مقایسه

کفپوش بتنی پرسی 6*10*20 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 6 - وزن هر متر مربع : 135 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۵۰,۹۰۰ تومان

مقایسه

آبراه بتنی 35 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 7*25*35 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 7 - وزن هر متر مربع : 18 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۴,۹۰۰ تومان

مقایسه

آبراه بتنی 60 کیان برنا

مشخصات فنی نوع موزاییک : پرسی ساده - نحوه ی فروش : عمده - ابعاد : 7*15*60 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ساده - ضخامت : 7 - وزن هر متر مربع : 20 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران

۴,۹۰۰ تومان

موزاییک

موزاییک را می توان نوعی بتن خواند که یکی از رایج ترین و پرمصرف ترین پوشش های کف برای اماکن گوناگون از جمله منازل می باشد. طریقه ساخت موزاییک ها به این گونه است که ابتدا ملات ماسه سیمان کم آب را در قالب ریخته و آن را تحت فشار قرار می دهند تا به خوبی متراکم شود. برای افزایش مقاومت موزاییک در هنگام خودگیری آن را مرطوب می کنند. موزاييک ها كاربرد بسيار وسيعي دارند و بطور مثال مي توان به مواردی چون کفپوش بتني پياده رو، پوشش كف حياط، سنگ پشت بام، سنگ فرش باغ، سنگ فرش معابر، سنگ کف پاركينگ، کفپوش بتني، كفپوش محوطه ويلا، موزاییک پشت بام اشاره نمود.