۰

مگنت درب باز کن

مگنت درب بازکن وسیله ای است که از یک بوبین مغناطیسی، یک اهرم و جک تشکیل شده است و بر روی کابین سمت قفل ایمنی درب لولایی طبقه نصب می شود. هرگاه کابین مقابل طبقه ای که در آن توقف دارد برسد، مگنت درب باز کن هم زمان با آسانسور از کار افتاده و اهرم آن که تحت فشار جک عمل می کند اهرم قفل را به عقب رانده و زبانه قفل از لنگه در بیرون آمده و اجازه باز شدن درب را می دهد.