۰

میلگرد

میلگرد

افزودن میلگرد به بتن دارای مزایای فراوانی است. میلگرد به عنوان یک دستگاه کشش در بتن و انواع سازه ها برای تقویت و کمک به بتنِ تحت تنش مورد استفاده قرار می گیرد. دلایل استفاده از میلگرد در سازه ها این است که بتن با گذر زمان از بین می رود و میلگرد که جنس آن از فولاد ضد زنگ است این قدرت را فراهم می کند که از یک ساختار بتنی حمایت کرده و باعث توزیع تنش ایجاد شده توسط تغییرات آب و هوایی در بتن شود. بتن قدرت تحمل فشار زیادی را دارد اما دارای استحکام کششی ضعیفی است و میلگرد به طور قابل توجهی مقاومت کششی این ساختار را افزایش می دهد.