۰

نازل هوا برش

یکی از قدیمی ترین و پرمصرف ترین ابزار یا روش های برش و یا گاها جوش فلزات در صنایع مختلف و از جمله صنعت ساختمان، هوابرش است. در این دستگاه ها با مخلوط کردن گاز و شعله ی سوخت گاز و تنظیم فشار هریک و میزان اختلاط آن ها فلزات را برش یا جوش می دهند. دستگاه هوا برش از اجزای مختلفی مانند رگولاتور، شلنگ های گاز، شیر و سوپاپ یکطرفه و مشعل تشکیل می شود.