۰

وزنه تعادل

برای ایجاد حالت بالانس کابین و متعلقات آن و 50% از باری که آسانسور حمل می کند از وزنه های تعادل استفاده می شود جنس وزنه های تعادل از چدن بتون و یا سرب است این وزنه ها در داخل شاسی به نام گارد وزنه که چار چوب آن به یکدیگر پیچ می شود قرار دارد. بنابراین در تمامی آسانسورهای یک به یک وزن وزنه تعادل برابر است با وزن کابین بعلاوه نصف ظرفیت کابین. وزنه تعادل آسانسور دچار فرسودگی نمی شود و از شرایط جوی تاثیر نمی گیرد. وزنه تعادل ها به وسیله نبشی و شاسی اصلی به صورت محکم بسته می شود تا در طی حرکت  آسانسور سقوط نکند. کفشک های لغزنده یا رولر به بالا و پایین گارد وزنه نصب می شود تا به راحتی در مسیر خود حرکت کند. اندازه گارد وزنه باید طوری ساخته شود که از حرکت های ناخواسته جلوگیری شود و در هنگام نصب آسانسور بدون کفشک راهنما بتواند معلق بماند که این کار باعث می شود فشار کمتری به کفشک های راهنما وارد شود و عمر آنها زیاد گردد. استفاده از کفشک های غلطکی یا همان رولردر گارد وزنه ضروری نمی باشد و گاهی در صورت وارد شدن نیروی قاب وزنه به این رولر ها چرخ آنها فشرده و صدای اضافی از آنها شنیده می شود.