۰

ویبره

دستگاهی است که به وسیله شلنگ ویبراتور هوای بتن را تخلیه می کند این کار باعث می شود که بتن فشرده تر شده و مقاومت و طول عمر بیشتری داشته باشد. در ساخت ویبراتور بتن از دو مدل موتور بنزینی و الکتریکی استفاده می شود. ویبراتورهای بنزینی بعلت داشتن وزن کم، راه اندازی سریع، مونتاژ راحت، تعمیر آسان و سوخت مناسب بیشترین مورد مصرف را در صنعت ساخت و ساز دارند. ویبراتورها با تولید ارتعاش موجب آن می شوند که اصطکاک داخلی بین سنگدانه ها موقتا از بین برود و بتن مانند یک مایع رفتار کند و در نتیجه بتن تحت تاثیر ثقل در قالب فرو می نشیند و حباب های بزرگ هوای محبوس شده با سهولت بیشتری به سوی سطح بتن صعود می کنند.