۰
چکش مهندسی رونکیس مدل RH-4713 وزن 500 گرم

چکش مهندسی رونکیس مدل RH-4713 وزن 500 گرم
رونیکس

ویژگیهای فنی نوع : چکش آلمینیومی - وزن : 500 - سایز : 30*110*300 میلی‌متر - انواع ویژگیها : اندازه سطح مقطع : 25 میلی‌متر / شکل سطح مقطع : مربع / میخ کش : ندارد

۶ %
۱۱۴,۸۰۰ تومان

۱۰۷,۹۱۲ تومان

چکش میخ کش 13oz مدل AM 1310 ایران پتک

چکش میخ کش 13oz مدل AM 1310 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش میخ کش - وزن : 550 - سایز : 13oz - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / انتهای دسته‌ها دارای پوشش پلاستیکی بوده که سهولت کار و ایمنی کاربر را فراهم می‌کند / دسته‌ها فولادی و دارای پوشش نیکل بوده و پولیش می‌شوند /

ناموجود

چکش میخ کش 8oz مدل AM 0810 ایران پتک

چکش میخ کش 8oz مدل AM 0810 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش میخ کش - وزن : 390 - سایز : 8oz - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / انتهای دسته‌ها دارای پوشش پلاستیکی بوده که سهولت کار و ایمنی کاربر را فراهم می‌کند / دسته‌ها فولادی و دارای پوشش نیکل بوده و پولیش می‌شوند /

ناموجود

پتک دوسر تخت 8کیلو گرم مدل AT 2610 ایران پتک

پتک دوسر تخت 8کیلو گرم مدل AT 2610 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : پتک دوسرتخت - وزن : 9000 - سایز : 8000 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / دو انتهای وزنه‌ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند /

ناموجود

پتک دوسر تخت 6کیلو گرم مدل AT 2410 ایران پتک

پتک دوسر تخت 6کیلو گرم مدل AT 2410 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : پتک دوسرتخت - وزن : 6800 - سایز : 6000 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / دو انتهای وزنه‌ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند /

ناموجود

پتک دوسر تخت 4کیلو گرم مدل AT 2010 ایران پتک

پتک دوسر تخت 4کیلو گرم مدل AT 2010 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : پتک دوسرتخت - وزن : 4500 - سایز : 4000 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / دو انتهای وزنه‌ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند /

ناموجود

پتک دوسر تخت 3کیلو گرم مدل AT 1810 ایران پتک

پتک دوسر تخت 3کیلو گرم مدل AT 1810 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : پتک دوسرتخت - وزن : 3500 - سایز : 3000 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / دو انتهای وزنه‌ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند /

ناموجود

پتک دوسر تخت 2کیلو گرم مدل AT 1610 ایران پتک

پتک دوسر تخت 2کیلو گرم مدل AT 1610 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : پتک دوسرتخت - وزن : 2300 - سایز : 2000 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / دو انتهای وزنه‌ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند /

ناموجود

چکش سرگرد 32ozمدل AK 3210 ایران پتک

چکش سرگرد 32ozمدل AK 3210 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش سرگرد - وزن : 1100 - سایز : 32oz - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / جهت عملیات پرچ کاری، سنبه کاری، خمکاری و فرم‌دهی به فلزات مناسب هستند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند

ناموجود

چکش سرگرد 24ozمدل AK 2410 ایران پتک

چکش سرگرد 24ozمدل AK 2410 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش سرگرد - وزن : 800 - سایز : 24oz - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / جهت عملیات پرچ کاری، سنبه کاری، خمکاری و فرم‌دهی به فلزات مناسب هستند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند

ناموجود

چکش سرگرد 16oz مدل AK 1610 ایران پتک

چکش سرگرد 16oz مدل AK 1610 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش سرگرد - وزن : 575 - سایز : 16oz - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / جهت عملیات پرچ کاری، سنبه کاری، خمکاری و فرم‌دهی به فلزات مناسب هستند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند

ناموجود

چکش سرگرد 8oz مدل AK 0810 ایران پتک

چکش سرگرد 8oz مدل AK 0810 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش سرگرد - وزن : 330 - سایز : 8oz - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / جهت عملیات پرچ کاری، سنبه کاری، خمکاری و فرم‌دهی به فلزات مناسب هستند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند

ناموجود

چکش درودگری 600گرم مدل AR 6020 ایران پتک

چکش درودگری 600گرم مدل AR 6020 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش درودگری - وزن : 775 - سایز : 600 - انواع ویژگیها : دسته‌ها فولادی و دارای پوشش کروم بوده و پولیش می‌شوند / ین چکش به واسطه داشتن آهن ربا ، قابلیت نصب میخ بر روی وزنه را دارد. این ویژگی ، سرعت ، سهولت و ایمنی را هنگام کوبیدن میخ ، خصوصاً در کناره‌ها و کنج‌ها فراهم می‌آورد / نتهای دسته‌ها دارای پوشش پلاستیکی بوده که سهولت کار و ایمنی کاربر را فراهم می‌کند

ناموجود

پتک چوبی180میلی متر مدل AP 1010 ایران پتک

پتک چوبی180میلی متر مدل AP 1010 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : پتک چوبی - وزن : 180 - سایز : 180 - انواع ویژگیها : وزنه از چوب راش و دسته از چوب زبان گنجشک تولید می‌شود / دارای دسته و وزنه لاک خورده و پولیش شده هستند

ناموجود

چکش چوبی 80میلی متر مدل AP 8010 ایران پتک

چکش چوبی 80میلی متر مدل AP 8010 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش چوبی - وزن : 450 - سایز : 80 - انواع ویژگیها : وزنه از چوب راش و دسته از چوب زبان گنجشک تولید می‌شود / دارای دسته و وزنه لاک خورده و پولیش شده هستند

ناموجود

چکش چوبی 60میلی متر مدل AP 6010 ایران پتک

چکش چوبی 60میلی متر مدل AP 6010 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش چوبی - وزن : 250 - سایز : 60 - انواع ویژگیها : وزنه از چوب راش و دسته از چوب زبان گنجشک تولید می‌شود / دارای دسته و وزنه لاک خورده و پولیش شده هستند

ناموجود

چکش چوبی 50میلی متر مدل AP 5010 ایران پتک

چکش چوبی 50میلی متر مدل AP 5010 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش چوبی - وزن : 150 - سایز : 50 - انواع ویژگیها : وزنه از چوب راش و دسته از چوب زبان گنجشک تولید می‌شود / دارای دسته و وزنه لاک خورده و پولیش شده هستند

ناموجود

چکش آلومینیومی 1000گرم مدل AH 2010 ایران پتک

چکش آلومینیومی 1000گرم مدل AH 2010 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش آلمینیومی - وزن : 1275 - سایز : 1000 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها به روش ریخته گری تولید می‌شوند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته می‌شوند و لاک می‌خورند /

ناموجود

چکش سربی 1500گرم مدل AF 4210 ایران پتک

چکش سربی 1500گرم مدل AF 4210 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش مسی - وزن : 1625 - سایز : 1500 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها به روش ریخته گری تولید می‌شوند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند /

ناموجود

چکش سربی 1000 گرمی مدلAF 3810 ایران پتک

چکش سربی 1000 گرمی مدلAF 3810 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش مسی - وزن : 1225 - سایز : 1000 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها به روش ریخته گری تولید می‌شوند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند /

ناموجود

چکش مسی500 گرمی مدلAE 1810 ایران پتک

چکش مسی500 گرمی مدلAE 1810 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش مسی - وزن : 630 - سایز : 500 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از مس خالص و به روش آهنگری (فورج) تولید می‌شوند / دو انتهای وزنه‌ها پرداخت شده و سنگ می‌خورند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند

ناموجود

چکش مسی 1000 گرمی مدل AE 2210ایران پتک

چکش مسی 1000 گرمی مدل AE 2210ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش مسی - وزن : 1225 - سایز : 1000 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از مس خالص و به روش آهنگری (فورج) تولید می‌شوند / دو انتهای وزنه‌ها پرداخت شده و سنگ می‌خورند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند

ناموجود

چکش پوسته زدای جوش300گرم مدل AC 3010  ایران پتک

چکش پوسته زدای جوش300گرم مدل AC 3010 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش پوسته زدا - وزن : 360 - سایز : 300 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج)ساخته می‌شوند / دارای یک انتهای نوک تیز و یک لبه مستقیم تیز هستند و عموما برای تمیز کردن سطوح بعد از جوشکاری به کار می‌روند /

ناموجود

چکش پوسته زدا با دسته پلاستیکی 340 گرم مدل AC 3420  ایران پتک

چکش پوسته زدا با دسته پلاستیکی 340 گرم مدل AC 3420 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش پوسته زدا - وزن : 550 - سایز : 340 - انواع ویژگیها : دارای دو لبه ی تیز افقی و عمودی جهت پوسته زدایی سطوح هستند / لبه‌ تیز وزنه‌ها سنگ‌زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند / دسته ها از مواد پلی آمید الیاف دار ساخته شده اند

ناموجود

پتک و چکش

از دیگر ابزار برش مقاطع مختلف می توان قیچی ها را نام برد. قیچی ها بر اساس نوع مقطع برشی و دستی یا برقی بودن انواع مختلفی دارند.