۰
چکش مهندسی 2000 گرمی آروا مدل 4236

چکش مهندسی 2000 گرمی آروا مدل 4236
آروا

ویژگیهای فنی نوع : چکش مهندسی - وزن : 0.25 گرم - انواع ویژگیها : کاربرد آن در ابزار آهنگری, عمومی صنعتی, نجاری - ساخته شده به روش فورج گرم - ساخته شده از آلیاژ فولاد CK45 - اتصال محکم سر و دسته با Epoxyresin مخصوص - دسته ساخته شده از جنس فایبرگلاس با روکش ضد لغزش و ضد عرق- سخت کاری 55-40 HRC سر و ته چکش به منظور جلوگیری از صدمه دیدن در هنگام ضربه و نرم ماندن قسمت میانی چکش به منظور عدم شکستگی - رنگ بدنه به روش کوره ای جهت جلوگیری از پوسیده شد - استفاده از روکش مخصوص جهت جلوگیری از زنگ زدگی قسمت های ماشین کاری شده تا هنگام استفاده - مقاومت بالای دسته به دلیل یک تکه بودن و پخت مناسب مواد در هنگام تزریق

۸ %
۱۶۹,۸۰۰ تومان

۱۵۶,۲۱۶ تومان

چکش مهندسی 1500 گرمی آروا مدل 4235

چکش مهندسی 1500 گرمی آروا مدل 4235
آروا

ویژگیهای فنی نوع : چکش مهندسی - وزن : 0.25 گرم - انواع ویژگیها : کاربرد آن در ابزار آهنگری, عمومی صنعتی, نجاری - ساخته شده به روش فورج گرم - ساخته شده از آلیاژ فولاد CK45 - اتصال محکم سر و دسته با Epoxyresin مخصوص - دسته ساخته شده از جنس فایبرگلاس با روکش ضد لغزش و ضد عرق- سخت کاری 55-40 HRC سر و ته چکش به منظور جلوگیری از صدمه دیدن در هنگام ضربه و نرم ماندن قسمت میانی چکش به منظور عدم شکستگی - رنگ بدنه به روش کوره ای جهت جلوگیری از پوسیده شد - استفاده از روکش مخصوص جهت جلوگیری از زنگ زدگی قسمت های ماشین کاری شده تا هنگام استفاده - مقاومت بالای دسته به دلیل یک تکه بودن و پخت مناسب مواد در هنگام تزریق

۸ %
۱۶۹,۸۰۰ تومان

۱۵۶,۲۱۶ تومان

چکش مهندسی 1000 گرمی آروا مدل 4234

چکش مهندسی 1000 گرمی آروا مدل 4234
آروا

ویژگیهای فنی نوع : چکش مهندسی - وزن : 0.25 گرم - انواع ویژگیها : کاربرد آن در ابزار آهنگری, عمومی صنعتی, نجاری - ساخته شده به روش فورج گرم - ساخته شده از آلیاژ فولاد CK45 - اتصال محکم سر و دسته با Epoxyresin مخصوص - دسته ساخته شده از جنس فایبرگلاس با روکش ضد لغزش و ضد عرق- سخت کاری 55-40 HRC سر و ته چکش به منظور جلوگیری از صدمه دیدن در هنگام ضربه و نرم ماندن قسمت میانی چکش به منظور عدم شکستگی - رنگ بدنه به روش کوره ای جهت جلوگیری از پوسیده شد - استفاده از روکش مخصوص جهت جلوگیری از زنگ زدگی قسمت های ماشین کاری شده تا هنگام استفاده - مقاومت بالای دسته به دلیل یک تکه بودن و پخت مناسب مواد در هنگام تزریق

۸ %
۱۳۴,۸۰۰ تومان

۱۲۴,۰۱۶ تومان

چکش مهندسی 500 گرمی آروا مدل 4233

چکش مهندسی 500 گرمی آروا مدل 4233
آروا

ویژگیهای فنی نوع : چکش مهندسی - وزن : 0.25 گرم - انواع ویژگیها : کاربرد آن در ابزار آهنگری, عمومی صنعتی, نجاری - ساخته شده به روش فورج گرم - ساخته شده از آلیاژ فولاد CK45 - اتصال محکم سر و دسته با Epoxyresin مخصوص - دسته ساخته شده از جنس فایبرگلاس با روکش ضد لغزش و ضد عرق- سخت کاری 55-40 HRC سر و ته چکش به منظور جلوگیری از صدمه دیدن در هنگام ضربه و نرم ماندن قسمت میانی چکش به منظور عدم شکستگی - رنگ بدنه به روش کوره ای جهت جلوگیری از پوسیده شد - استفاده از روکش مخصوص جهت جلوگیری از زنگ زدگی قسمت های ماشین کاری شده تا هنگام استفاده - مقاومت بالای دسته به دلیل یک تکه بودن و پخت مناسب مواد در هنگام تزریق

۸ %
۸۹,۸۰۰ تومان

۸۲,۶۱۶ تومان

چکش مهندسی 300 گرمی آروا مدل 4232

چکش مهندسی 300 گرمی آروا مدل 4232
آروا

ویژگیهای فنی نوع : چکش مهندسی - وزن : 0.25 گرم - انواع ویژگیها : کاربرد آن در ابزار آهنگری, عمومی صنعتی, نجاری - ساخته شده به روش فورج گرم - ساخته شده از آلیاژ فولاد CK45 - اتصال محکم سر و دسته با Epoxyresin مخصوص - دسته ساخته شده از جنس فایبرگلاس با روکش ضد لغزش و ضد عرق- سخت کاری 55-40 HRC سر و ته چکش به منظور جلوگیری از صدمه دیدن در هنگام ضربه و نرم ماندن قسمت میانی چکش به منظور عدم شکستگی - رنگ بدنه به روش کوره ای جهت جلوگیری از پوسیده شد - استفاده از روکش مخصوص جهت جلوگیری از زنگ زدگی قسمت های ماشین کاری شده تا هنگام استفاده - مقاومت بالای دسته به دلیل یک تکه بودن و پخت مناسب مواد در هنگام تزریق

۸ %
۷۹,۸۰۰ تومان

۷۳,۴۱۶ تومان

 چکش دوشاخ 500 گرمی آروا مدل 4231

چکش دوشاخ 500 گرمی آروا مدل 4231
آروا

ویژگیهای فنی نوع : چکش میخ کش - وزن : 0.25 گرم - انواع ویژگیها : جنس فولاد CK45 - جنس دسته فایبر گلاس با روکش لاستیکی ضد لغزش و نرم - اتصال محکم سر و دسته با Epoxyresin مخصوص - سخت کاری 55-40 HRC سر و ته چکش به منظور جلوگیری از صدمه دیدن در هنگام ضربه و نرم ماندن قسمت میانی و دو شاخ چکش به منظور عدم شکستگی - دارای روکش کروم وانادیوم جهت جلوگیری از زنگ زدگی - مقاومت بالای دسته به دلیل یک تکه بودن و پخت مناسب مواد در هنگام تزریق

۸ %
۱۲۸,۵۰۰ تومان

۱۱۸,۲۲۰ تومان

 چکش دوشاخ 250 گرمی آروا مدل 4230

چکش دوشاخ 250 گرمی آروا مدل 4230
آروا

ویژگیهای فنی نوع : چکش میخ کش - وزن : 0.25 گرم - انواع ویژگیها : جنس فولاد CK45 - جنس دسته فایبر گلاس با روکش لاستیکی ضد لغزش و نرم - اتصال محکم سر و دسته با Epoxyresin مخصوص - سخت کاری 55-40 HRC سر و ته چکش به منظور جلوگیری از صدمه دیدن در هنگام ضربه و نرم ماندن قسمت میانی و دو شاخ چکش به منظور عدم شکستگی - دارای روکش کروم وانادیوم جهت جلوگیری از زنگ زدگی - مقاومت بالای دسته به دلیل یک تکه بودن و پخت مناسب مواد در هنگام تزریق

۸ %
۹۹,۸۰۰ تومان

۹۱,۸۱۶ تومان

 چکش دوشاخ 500 گرمی دسته بلند توسن مدل 500TCH

چکش دوشاخ 500 گرمی دسته بلند توسن مدل 500TCH
توسن

ویژگیهای فنی نوع : چکش میخ کش - وزن : 500گرم - انواع ویژگیها : سرچکش ساخته شده از آلیاژ فلز مخصوص با روکش اتصال مقاوم دسته و سرچکش با استفاده از اپوکسی رزین استفاده از گوه برای تثبیت اتصال سرچکش به دسته دسته مقاوم ساخته شده از چوب متراکم مجهز به مگنت برای نگه داشتن میخ ضد ضربه و ضد زنگ ساخت کشور ایران

۳ %
۹۴,۰۰۰ تومان

۹۱,۱۸۰ تومان

 چکش دوشاخ 250 گرمی دسته بلند توسن مدل 251TCH

چکش دوشاخ 250 گرمی دسته بلند توسن مدل 251TCH
توسن

ویژگیهای فنی نوع : چکش میخ کش - وزن : 250گرم - انواع ویژگیها : سرچکش ساخته شده از آلیاژ فلز مخصوص با روکش اتصال مقاوم دسته و سرچکش با استفاده از اپوکسی رزین استفاده از گوه برای تثبیت اتصال سرچکش به دسته دسته مقاوم ساخته شده از چوب متراکم مجهز به مگنت برای نگه داشتن میخ ضد ضربه و ضد زنگ ساخت کشور ایران

۳ %
۷۴,۰۰۰ تومان

۷۱,۷۸۰ تومان

چکش مهندسی 2کیلوگرمی توسن مدل 2000TCPH

چکش مهندسی 2کیلوگرمی توسن مدل 2000TCPH
توسن

ویژگیهای فنی نوع : چکش سربی - وزن : 2کیلوگرمی - سایز : 105*23*23/5 - انواع ویژگیها : ساخته شده از فولاد مخصوص و مقاوم به ضربه و به روش فورج، بدنه سند بلاست شده با رنگ کوره ای، دسته ارگونومیک مقاوم و با کیفیت ساخته شده از چوب راش گرجستان سخت کاری القایی نوک و انتهای سر چکش به منظور بالابردن عمر مفید چکش استفاده از گوه جهت تثبیت سر چکش بر روی دسته به منظور جلوگیری از جدا شدن سرچکش حین کار استفاده از اپوکسی رزین به منظور پوشش درزهای بین دسته و سر چکش به منظور افزایش مقاومت در اتصال اجزاء چکش استفاده از روکش مخصوص جهت جلوگیری از زنگ زدگی قسمت های ماشین کاری شده قسمت سر دارای طراحی انحصاری دسته و سر چکش

۳ %
۱۵۹,۵۰۰ تومان

۱۵۴,۷۱۵ تومان

چکش مهندسی 1.5کیلوگرمی توسن مدل 1500TCPH

چکش مهندسی 1.5کیلوگرمی توسن مدل 1500TCPH
توسن

ویژگیهای فنی نوع : چکش سربی - وزن : 1500گرم - سایز : 105*23*23/5 - انواع ویژگیها : ساخته شده از فولاد مخصوص و مقاوم به ضربه و به روش فورج، بدنه سند بلاست شده با رنگ کوره ای، دسته ارگونومیک مقاوم و با کیفیت ساخته شده از چوب راش گرجستان سخت کاری القایی نوک و انتهای سر چکش به منظور بالابردن عمر مفید چکش استفاده از گوه جهت تثبیت سر چکش بر روی دسته به منظور جلوگیری از جدا شدن سرچکش حین کار استفاده از اپوکسی رزین به منظور پوشش درزهای بین دسته و سر چکش به منظور افزایش مقاومت در اتصال اجزاء چکش استفاده از روکش مخصوص جهت جلوگیری از زنگ زدگی قسمت های ماشین کاری شده قسمت سر دارای طراحی انحصاری دسته و سر چکش

۳ %
۱۳۹,۵۰۰ تومان

۱۳۵,۳۱۵ تومان

چکش مهندسی 1کیلوگرمی توسن مدل 1000TCPH

چکش مهندسی 1کیلوگرمی توسن مدل 1000TCPH
توسن

ویژگیهای فنی نوع : چکش سربی - وزن : 1کیلوگرمی - سایز : 105*23*23/5 - انواع ویژگیها : ساخته شده از فولاد مخصوص و مقاوم به ضربه و به روش فورج، بدنه سند بلاست شده با رنگ کوره ای، دسته ارگونومیک مقاوم و با کیفیت ساخته شده از چوب راش گرجستان سخت کاری القایی نوک و انتهای سر چکش به منظور بالابردن عمر مفید چکش استفاده از گوه جهت تثبیت سر چکش بر روی دسته به منظور جلوگیری از جدا شدن سرچکش حین کار استفاده از اپوکسی رزین به منظور پوشش درزهای بین دسته و سر چکش به منظور افزایش مقاومت در اتصال اجزاء چکش استفاده از روکش مخصوص جهت جلوگیری از زنگ زدگی قسمت های ماشین کاری شده قسمت سر دارای طراحی انحصاری دسته و سر چکش

۳ %
۱۱۹,۵۰۰ تومان

۱۱۵,۹۱۵ تومان

چکش مهندسی 500گرم توسن مدل 5۰۰TCPH

چکش مهندسی 500گرم توسن مدل 5۰۰TCPH
توسن

ویژگیهای فنی نوع : چکش سربی - وزن : 500گرمی - سایز : 105*23*23/5 - انواع ویژگیها : ساخته شده از فولاد مخصوص و مقاوم به ضربه و به روش فورج، بدنه سند بلاست شده با رنگ کوره ای، دسته ارگونومیک مقاوم و با کیفیت ساخته شده از چوب راش گرجستان سخت کاری القایی نوک و انتهای سر چکش به منظور بالابردن عمر مفید چکش استفاده از گوه جهت تثبیت سر چکش بر روی دسته به منظور جلوگیری از جدا شدن سرچکش حین کار استفاده از اپوکسی رزین به منظور پوشش درزهای بین دسته و سر چکش به منظور افزایش مقاومت در اتصال اجزاء چکش استفاده از روکش مخصوص جهت جلوگیری از زنگ زدگی قسمت های ماشین کاری شده قسمت سر دارای طراحی انحصاری دسته و سر چکش

۳ %
۷۹,۵۰۰ تومان

۷۷,۱۱۵ تومان

چکش مهندسی ۳۰۰ گرم توسن مدل ۳۰۰TCPH

چکش مهندسی ۳۰۰ گرم توسن مدل ۳۰۰TCPH
توسن

ویژگیهای فنی نوع : چکش سربی - وزن : 300گرمی - سایز : 105*23*23/5 - انواع ویژگیها : ساخته شده از فولاد مخصوص و مقاوم به ضربه و به روش فورج، بدنه سند بلاست شده با رنگ کوره ای، دسته ارگونومیک مقاوم و با کیفیت ساخته شده از چوب راش گرجستان سخت کاری القایی نوک و انتهای سر چکش به منظور بالابردن عمر مفید چکش استفاده از گوه جهت تثبیت سر چکش بر روی دسته به منظور جلوگیری از جدا شدن سرچکش حین کار استفاده از اپوکسی رزین به منظور پوشش درزهای بین دسته و سر چکش به منظور افزایش مقاومت در اتصال اجزاء چکش استفاده از روکش مخصوص جهت جلوگیری از زنگ زدگی قسمت های ماشین کاری شده قسمت سر دارای طراحی انحصاری دسته و سر چکش

۳ %
۶۹,۵۰۰ تومان

۶۷,۴۱۵ تومان

 چکش رونیکس مدل RH-4711

چکش رونیکس مدل RH-4711
رونیکس

ویژگیهای فنی نوع : چکش آلمینیومی - وزن : 200 گرم - سایز : 20*90*280 میلی‌متر - انواع ویژگیها : اندازه سطح مقطع : 25 میلی‌متر / شکل سطح مقطع : مربع / میخ کش : ندارد

۸۹,۸۰۰ تومان

چکش مهندسی رونکیس مدل RH-4713 وزن 500 گرم

چکش مهندسی رونکیس مدل RH-4713 وزن 500 گرم
رونیکس

ویژگیهای فنی نوع : چکش آلمینیومی - وزن : 500 - سایز : 30*110*300 میلی‌متر - انواع ویژگیها : اندازه سطح مقطع : 25 میلی‌متر / شکل سطح مقطع : مربع / میخ کش : ندارد

۱۳۹,۸۰۰ تومان

چکش میخ کش 13oz مدل AM 1310 ایران پتک

چکش میخ کش 13oz مدل AM 1310 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش میخ کش - وزن : 550 - سایز : 13oz - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / انتهای دسته‌ها دارای پوشش پلاستیکی بوده که سهولت کار و ایمنی کاربر را فراهم می‌کند / دسته‌ها فولادی و دارای پوشش نیکل بوده و پولیش می‌شوند /

۱۷۵,۸۱۷ تومان

پتک دوسر تخت 8کیلو گرم مدل AT 2610 ایران پتک

پتک دوسر تخت 8کیلو گرم مدل AT 2610 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : پتک دوسرتخت - وزن : 9000 - سایز : 8000 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / دو انتهای وزنه‌ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند /

۵۸۸,۸۱۸ تومان

پتک دوسر تخت 6کیلو گرم مدل AT 2410 ایران پتک

پتک دوسر تخت 6کیلو گرم مدل AT 2410 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : پتک دوسرتخت - وزن : 6800 - سایز : 6000 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / دو انتهای وزنه‌ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند /

۴۲۵,۴۲۷ تومان

پتک دوسر تخت 3کیلو گرم مدل AT 1810 ایران پتک

پتک دوسر تخت 3کیلو گرم مدل AT 1810 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : پتک دوسرتخت - وزن : 3500 - سایز : 3000 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / دو انتهای وزنه‌ها سنگ زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند /

۲۳۱,۲۹۸ تومان

چکش پلاستیکی ایرانی بزرگ

چکش پلاستیکی ایرانی بزرگ

مشخصات فنی نوع : چکش - جنس : پلاستیک

۲۱,۴۰۰ تومان

چکش پلاستیکی خارجی بزرگ

چکش پلاستیکی خارجی بزرگ

مشخصات فنی نوع : چکش - جنس : پلاستیک

۲۸,۰۰۰ تومان

چکش دوشاخ 250 گرم نووا با دسته فایبرگلاس مدل NTH-2526

چکش دوشاخ 250 گرم نووا با دسته فایبرگلاس مدل NTH-2526
nova

ویژگیهای فنی نوع : چکش سربی - وزن : 250 گرم - انواع ویژگیها : دسته فایبرگلاس 90% / استفاده از متریال Polypropylene در دسته / اتصال محکم سر و دسته با Epoxy Resin / سطح با پولیش کامل و ضد زنگ / طراحی منحصر به فرد / دارای استاندارد GS اروپا / دارای استاندارد DIN 1041 / کشور سازنده : چین

ناموجود

چکش دوشاخ 500 گرم نووا  با دسته فایبرگلاس مدل NTH-2550

چکش دوشاخ 500 گرم نووا با دسته فایبرگلاس مدل NTH-2550
nova

ویژگیهای فنی نوع : چکش سربی - وزن : 500 گرم - انواع ویژگیها : دسته فایبرگلاس 90% / استفاده از متریال Polypropylene در دسته / اتصال محکم سر و دسته با Epoxy Resin / سطح با پولیش کامل و ضد زنگ / طراحی منحصر به فرد / دارای استاندارد GS اروپا / دارای استاندارد DIN 1041 / کشور سازنده : چین

ناموجود

چکش دوشاخ 250 گرم نووا با دسته فایبرگلاس مدل NTH-2525

چکش دوشاخ 250 گرم نووا با دسته فایبرگلاس مدل NTH-2525
nova

ویژگیهای فنی نوع : چکش سربی - وزن : 250 گرم - انواع ویژگیها : دسته فایبرگلاس 90% / استفاده از متریال Polypropylene در دسته / اتصال محکم سر و دسته با Epoxy Resin / سطح با پولیش کامل و ضد زنگ / طراحی منحصر به فرد / دارای استاندارد GS اروپا / دارای استاندارد DIN 1041 / کشور سازنده : چین

ناموجود

چکش مهندسی 300 گرم نووا با دسته فایبرگلاس مدل NTH-2503

چکش مهندسی 300 گرم نووا با دسته فایبرگلاس مدل NTH-2503
nova

ویژگیهای فنی نوع : چکش سربی - وزن : 300 گرم - انواع ویژگیها : دسته فایبرگلاس 90% / استفاده از متریال Polypropylene در دسته / اتصال محکم سر و دسته با Epoxy Resin / سطح با پولیش کامل و ضد زنگ / طراحی منحصر به فرد / دارای استاندارد GS اروپا / دارای استاندارد DIN 1041 / کشور سازنده : چین

ناموجود

چکش مهندسی 200 گرم نووا با دسته فایبرگلاس مدل NTH-2502

چکش مهندسی 200 گرم نووا با دسته فایبرگلاس مدل NTH-2502
nova

ویژگیهای فنی نوع : چکش سربی - وزن : 200 گرم - انواع ویژگیها : دسته فایبرگلاس 90% / استفاده از متریال Polypropylene در دسته / اتصال محکم سر و دسته با Epoxy Resin / سطح با پولیش کامل و ضد زنگ / طراحی منحصر به فرد / دارای استاندارد GS اروپا / دارای استاندارد DIN 1041 / کشور سازنده : چین

ناموجود

چکش مهندسی 100 گرم نووا با دسته فایبرگلاس مدل NTH-2501

چکش مهندسی 100 گرم نووا با دسته فایبرگلاس مدل NTH-2501
nova

ویژگیهای فنی نوع : چکش سربی - وزن : 100 گرم - انواع ویژگیها : دسته فایبرگلاس 90% / استفاده از متریال Polypropylene در دسته / اتصال محکم سر و دسته با Epoxy Resin / سطح با پولیش کامل و ضد زنگ / طراحی منحصر به فرد / دارای استاندارد GS اروپا / دارای استاندارد DIN 1041 / کشور سازنده : چین

ناموجود

چکش میخ کش 8oz مدل AM 0810 ایران پتک

چکش میخ کش 8oz مدل AM 0810 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش میخ کش - وزن : 390 - سایز : 8oz - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / انتهای دسته‌ها دارای پوشش پلاستیکی بوده که سهولت کار و ایمنی کاربر را فراهم می‌کند / دسته‌ها فولادی و دارای پوشش نیکل بوده و پولیش می‌شوند /

ناموجود

چکش سرگرد 32ozمدل AK 3210 ایران پتک

چکش سرگرد 32ozمدل AK 3210 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش سرگرد - وزن : 1100 - سایز : 32oz - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / جهت عملیات پرچ کاری، سنبه کاری، خمکاری و فرم‌دهی به فلزات مناسب هستند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند

ناموجود

چکش سرگرد 24ozمدل AK 2410 ایران پتک

چکش سرگرد 24ozمدل AK 2410 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش سرگرد - وزن : 800 - سایز : 24oz - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / جهت عملیات پرچ کاری، سنبه کاری، خمکاری و فرم‌دهی به فلزات مناسب هستند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند

ناموجود

چکش سرگرد 16oz مدل AK 1610 ایران پتک

چکش سرگرد 16oz مدل AK 1610 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش سرگرد - وزن : 575 - سایز : 16oz - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج) ساخته می‌شوند / جهت عملیات پرچ کاری، سنبه کاری، خمکاری و فرم‌دهی به فلزات مناسب هستند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند

ناموجود

چکش مسی500 گرمی مدلAE 1810 ایران پتک

چکش مسی500 گرمی مدلAE 1810 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش مسی - وزن : 630 - سایز : 500 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از مس خالص و به روش آهنگری (فورج) تولید می‌شوند / دو انتهای وزنه‌ها پرداخت شده و سنگ می‌خورند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند

ناموجود

چکش مسی 1000 گرمی مدل AE 2210ایران پتک

چکش مسی 1000 گرمی مدل AE 2210ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش مسی - وزن : 1225 - سایز : 1000 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از مس خالص و به روش آهنگری (فورج) تولید می‌شوند / دو انتهای وزنه‌ها پرداخت شده و سنگ می‌خورند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند

ناموجود

چکش پوسته زدای جوش300گرم مدل AD 3010  ایران پتک

چکش پوسته زدای جوش300گرم مدل AD 3010 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش پوسته زدا - وزن : 360 - سایز : 300 - انواع ویژگیها : وزنه‌ها از فولاد کربنی و به روش آهنگری (فورج)ساخته می‌شوند / دارای یک انتهای نوک تیز و یک لبه مستقیم تیز هستند و عموما برای تمیز کردن سطوح بعد از جوشکاری به کار می‌روند /

ناموجود

چکش پوسته زدا با دسته پلاستیکی 340 گرم مدل AC 3420  ایران پتک

چکش پوسته زدا با دسته پلاستیکی 340 گرم مدل AC 3420 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش پوسته زدا - وزن : 550 - سایز : 340 - انواع ویژگیها : دارای دو لبه ی تیز افقی و عمودی جهت پوسته زدایی سطوح هستند / لبه‌ تیز وزنه‌ها سنگ‌زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند / دسته ها از مواد پلی آمید الیاف دار ساخته شده اند

ناموجود

چکش پوسته زدا 340 گرم مدل AC 3410  ایران پتک

چکش پوسته زدا 340 گرم مدل AC 3410 ایران پتک
ایران پتک

ویژگیهای فنی نوع : چکش پوسته زدا - وزن : 400 - سایز : 340 - انواع ویژگیها : دارای دو لبه ی تیز افقی و عمودی جهت پوسته زدایی سطوح هستند / لبه‌ تیز وزنه‌ها سنگ‌زنی شده و مورد عملیات حرارتی موضعی قرار می‌گیرند / دسته‌ها از چوب زبان گنجشک ساخته شده و لاک می‌خورند

ناموجود

پتک

پتک

مشخصات فنی نوع : پتک - جنس : فولاد - وزن : 5 کیلوگرم

ناموجود

پتک و چکش

از دیگر ابزار برش مقاطع مختلف می توان قیچی ها را نام برد. قیچی ها بر اساس نوع مقطع برشی و دستی یا برقی بودن انواع مختلفی دارند.