۰
بشقاب بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 481022W

بشقاب بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 481022W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : بشقاب

۱۲۳,۷۰۰ تومان

دیس بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741015W

دیس بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741015W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : دیس

۲۰ %
۱۲۷,۵۰۰ تومان

۱۰۲,۰۰۰ تومان

کاسه نیم گود پایه دار کنزو ساکورا مدل 340722W

کاسه نیم گود پایه دار کنزو ساکورا مدل 340722W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری

۲۰ %
۲۰۲,۵۰۰ تومان

۱۶۲,۰۰۰ تومان

کاسه متوسط پایه دار کنزو ساکورا مدل 340712W

کاسه متوسط پایه دار کنزو ساکورا مدل 340712W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۲۰ %
۱۶۱,۲۵۰ تومان

۱۲۹,۰۰۰ تومان

بشقاب کوچک 6 پارچه کنزو ساکورا مدل 341001W

بشقاب کوچک 6 پارچه کنزو ساکورا مدل 341001W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

۲۰ %
۱۷۴,۷۵۰ تومان

۱۳۹,۸۰۰ تومان

اردور خوری سه خانه بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل 561121W

اردور خوری سه خانه بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل 561121W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : ظرف اردو

۳۷,۳۰۰ تومان

دیس بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل561021W

دیس بیضی متوسط مونو نوری تازه مدل561021W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : دیس

۳۴,۱۰۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه سیب نوری تازه مدل410702W

کاسه کوچک 6 پارچه سیب نوری تازه مدل410702W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 6.5 × 17 × 19.5 سانتی‌متر

۵۱,۴۰۰ تومان

کاسه متوسط سیب نوری تازه مدل410715W

کاسه متوسط سیب نوری تازه مدل410715W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 6.5 × 17 × 19.5 سانتی‌متر

۲۰,۰۰۰ تومان

بستنی خوری 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 242401W

بستنی خوری 6 پارچه اپرا نوری تازه مدل 242401W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : بستنی خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۵۲,۰۰۰ تومان

شکلات خوری کنزو پایه ساکورا مدل 341203W

شکلات خوری کنزو پایه ساکورا مدل 341203W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شکلات خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۲۰ %
۱۰۷,۵۰۰ تومان

۸۶,۰۰۰ تومان

شکلات خوری پایه دار کنزو پایه متوسط می جی ساکورا مدل 341205W

شکلات خوری پایه دار کنزو پایه متوسط می جی ساکورا مدل 341205W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شکلات خوری - ابعاد : 13.5 × 7.8 × 7.8 سانتی‌متر

۲۰ %
۱۴۱,۲۵۰ تومان

۱۱۳,۰۰۰ تومان

بشقاب متوسط پایه دار امپریال ساکورا مدل 181012W

بشقاب متوسط پایه دار امپریال ساکورا مدل 181012W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : پیش دستی - ابعاد : 19.5x19.5x2.8

۲۰ %
۱۶۲,۵۰۰ تومان

۱۳۰,۰۰۰ تومان

کاسه بزرگ امپریال ساکورا مدل 180731W

کاسه بزرگ امپریال ساکورا مدل 180731W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 12x12x6.7 سانتی‌متر

۲۰ %
۲۱۲,۵۰۰ تومان

۱۷۰,۰۰۰ تومان

کاسه بزرگ پایه دار امپریال ساکورا مدل 180732W

کاسه بزرگ پایه دار امپریال ساکورا مدل 180732W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه

۲۰ %
۲۳۷,۵۰۰ تومان

۱۹۰,۰۰۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 180701W

کاسه کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 180701W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 12x12x6.7

۲۰ %
۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱۲۸,۰۰۰ تومان

بشقاب کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 181001W

بشقاب کوچک 6 پارچه امپریال ساکورا مدل 181001W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : پیش دستی

۲۰ %
۲۳۷,۵۰۰ تومان

۱۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خوری پایه دار پاریس نوری تازه مدل 481015W

شیرینی خوری پایه دار پاریس نوری تازه مدل 481015W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری - ابعاد : 13.5 × 26 × 26

۶۶,۱۰۰ تومان

کاسه بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 480732W

کاسه بزرگ پایه دار پاریس نوری تازه پایه دالیا مدل 480732W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : آجیل خوری - ابعاد : 7 × 13 × 13 سانتی‌متر

۱۱۴,۵۰۰ تومان

کاسه متوسط توت فرنگی نوری تازه مدل 600711W

کاسه متوسط توت فرنگی نوری تازه مدل 600711W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 5.5 × 16 × 19 سانتی‌متر

۲۸,۲۰۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه توت فرنگی نوری تازه مدل 600701W

کاسه کوچک 6 پارچه توت فرنگی نوری تازه مدل 600701W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 4 × 10.5 × 13.3

۵۱,۴۰۰ تومان

آجیل خوری بزرگ پایه دار می جی ساکورا پایه بزرگ مدل 740732W

آجیل خوری بزرگ پایه دار می جی ساکورا پایه بزرگ مدل 740732W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : آجیل خوری - ابعاد : 23 × 23 × 23

۲۰ %
۱۶۰,۰۰۰ تومان

۱۲۸,۰۰۰ تومان

میوه خوری نیم گود بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه بزرگ مدل 740742W

میوه خوری نیم گود بیضی پایه دار می جی ساکورا پایه بزرگ مدل 740742W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 15 × 21.5 × 33.5

۲۰ %
۲۰۰,۰۰۰ تومان

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خوری لوزی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741012W

شیرینی خوری لوزی پایه دار می جی ساکورا پایه متوسط مدل 741012W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری - ابعاد : 15 × 21.5 × 33.5

۲۰ %
۱۷۷,۵۰۰ تومان

۱۴۲,۰۰۰ تومان

بشقاب غذا خوری 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 401022T

بشقاب غذا خوری 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 401022T
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : غذا خوری - ابعاد : 6 × 25.5 × 25.5

۹۸,۵۰۰ تومان

میوه خوری متوسط کوچک 6 پارچه آناناس نوری تازه مدل 130701W

میوه خوری متوسط کوچک 6 پارچه آناناس نوری تازه مدل 130701W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 7.5 × 14.5 × 18.5

۵۶,۰۰۰ تومان

میوه خوری متوسط آناناس نوری تازه مدل 130711W

میوه خوری متوسط آناناس نوری تازه مدل 130711W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 7.5 × 14.5 × 18.5

۲۸,۲۰۰ تومان

کاسه کوچک 6 پارچه ساکورا اپیوم مدل 350701W

کاسه کوچک 6 پارچه ساکورا اپیوم مدل 350701W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 14 × 11 × 13.5

۲۰ %
۱۴۷,۵۰۰ تومان

۱۱۸,۰۰۰ تومان

کاسه نیم گود پایه دار ساکورا اپیوم مدل 350722W پایه بزرگ می جی

کاسه نیم گود پایه دار ساکورا اپیوم مدل 350722W پایه بزرگ می جی
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 31.31.25

۲۰ %
۲۷۵,۰۰۰ تومان

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کاسه متوسط پایه دار ساکورا  اپیوم مدل 350712W پایه بزرگ می جی

کاسه متوسط پایه دار ساکورا اپیوم مدل 350712W پایه بزرگ می جی
ساکورا

مشخصات فنی نوع : میوه خوری - ابعاد : 31.31.25

۲۰ %
۱۳۸,۷۵۰ تومان

۱۱۱,۰۰۰ تومان

ست بشقاب کوچک 6 پارچه ساکورا سری اپیوم مدل 351002W

ست بشقاب کوچک 6 پارچه ساکورا سری اپیوم مدل 351002W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : پیش دستی - ابعاد : 2 × 19 × 19

۲۰ %
۱۹۸,۷۵۰ تومان

۱۵۹,۰۰۰ تومان

کاسه 2 پارچه دایموند نوری تازه مدل 400733T

کاسه 2 پارچه دایموند نوری تازه مدل 400733T
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 11 × 23.5 × 24

به زودی

شیرینی خوری بزرگ پایه دار کنزو ساکورا پایه بزرگ می جی مدل 341022W

شیرینی خوری بزرگ پایه دار کنزو ساکورا پایه بزرگ می جی مدل 341022W
ساکورا

مشخصات فنی نوع : شیرینی خوری

ناموجود

کاسه 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 400712T

کاسه 6 پارچه دایموند نوری تازه مدل 400712T
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 19.5x19.5x2.8

ناموجود

بشقاب کوچک 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 481001W

بشقاب کوچک 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 481001W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : پیش دستی

ناموجود

کاسه کوچک 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 480701W

کاسه کوچک 6 پارچه پاریس نوری تازه مدل 480701W
نوری تازه

مشخصات فنی نوع : کاسه - ابعاد : 7 × 13 × 13 سانتی‌متر

ناموجود