۰

پرلیت

پرلیت

پرلیت نوعی سنگ آتشفشانی است که در مناطق مرطوب تشکیل می شود. از مزایای پرلیت می توان به خواصی مانند عایق حرارت و صوت، سبکی، مقاومت در برابر آتش سوزی و رطوبت اشاره کرد. از مخلوط کردن پرلیت و سیمان می توان قطعاتی با وزن کم تهیه کرد. از پرلیت خام در ساخت سرامیک ، ساخت الکترود ، تهیه سیمان ، مواد منفجره ، متالوژی، فیلتر و صافی و ساخت فیبر شیشه‌ای استفاده می شود.