۰

پروفیل

پروفيل‌ های ساختمانی به دسته ای از پروفيل‌ ها گفته می شود كه متناسب با جنس و استحکام آنها طبقه بندی شده و در دو دسته کلی تو پر و تو خالی تقسیم بندی می شوند و در صنعت ساختمان سازی کاربرد دارند مانند در و پنجره های آلومینیومی و... . پروفیل های ساختمانی انواع گوناگونی دارد: نوع اول پروفیل نورد گرم است و قوطی شکل می باشد. دومین نوع نورد سرد است و ناودانی شکل است. نوع سوم مرکب است که از اتصال چند پروفیل سرد و گرم به وجود می آید. امروزه سهم بسیار بزرگی از بازار در اختیار مواد مرکب یا همان کامپوزیت است و همچنین پروفیل‌های کامپوزیتی به میزان وسیعی در ساختمان‌سازی به ویژه ساختمان‌سازی در شرایط آب و هوایی که احتمال خوردگی در آن بالا است بسیار رواج پیدا کرده است. دلیل عمده استفاده از این پروفیل‌ها جلوگیری از پدیده خوردگی و افزایش عمر سازه در برابر ارتعاشات است. همچنین استفاده از پروفیل‌های کامپوزیتی باعث سبکی بنا می‌شود.