۰

پرچ کن

پرچ کن ابزاری است برای اتصال دو ورق آهن به یکدیگر. عمل پرچ کردن، به وسیله میخ های پرچ با قطرهای مختلف، به وسیله پرچ کن بادی و یا دستی انجام می شود این میخ ها در سایز های مختلف ۳، ۵ و ۷ وجود دارند. دستگاه های پرچ کن دارای پستانک هایی می باشند که میخ در آن ها قرار گرفته و عمل پرچ انجام می شود و براساس سایز میخ پرچ مورد استفاده باید انتخاب شوند. در مصارف خانگی از نوع دستی آن می توان استفاده کرد.