۰

پشم شیشه

پشم شیشه ماده ای عایق، تشکیل شده از فیبرهای شیشه ای است که با استفاده از یک اتصال دهنده به ماده ای با بافتِ شبیه به پشم تبدیل شده است. در نتیجه ی این فرآیند مخزن های کوچک هوا بین این بافت تشکیل شده که منجر به خاصیت عایق شدن پشم شیشه می شود. پشم شیشه از ماسه سیلیس ساخته شده است که به شیشه های بازیافت شده و مواد دیگری اضافه می شود. از پشم شیشه برای تصفیه ی آب یا عایق سازیِ مواردی مثل عایق حرارت و عایق صدا استفاده می شود.

دلایل استفاده از پشم شیشه:

  • سقف یکی از قسمت های مهم ساختمان است که در صورت عایق نبودن، تقریبا 40 درصد گرما از طریق آن به دست می آید یا از بین می رود که این امر باعث افزایش تلفات انرژی می شود.
  • دیوار پارتیشن، دیواری سبک و بدون بار است. معمولا دیوارهای پارتیشن از گچ ساخته شده اند که از پشم شیشه در داخل آن استفاده می شود.
  • طبقه هایی که دو سطح مختلف را جدا می کنند، نیاز به عایق سازی دارند تا موجِ نویزِ ضربه به کفِ زیر کاهش یابد.