۰

پله برقی

پله برقی گونه‌ای نقاله جابجایی است که برای جابجا کردن افراد به‌کار می‌رود. پله برقی از پله‌های به‌ هم‌ پیوسته‌ای تشکیل شده که به حالت افقی می‌مانند و برای بالا و پایین بردن افراد استفاده می‌شود. همچنین پله برقی یک چرخه تکرار شونده از پله‌های در گردش است، که در آن پله‌های بازگشتی در زیر پله‌های بالایی پنهان شده‌اند. پله برقی ها ظرفیت بالائی برای جابجائی افراد دارند و قابل نصب در همان فضای فیزیکی راه پله هستند. پله برقی ها هیچ زمان انتظاری ندارند مگر زمانی که افراد بسیار زیادی در زمان یکسان بخواهند از آن استفاده نمایند. پله‌برقی‌ها بیشترین ظرفیت جابه‌جایی عمودی را در بین دستگاه‌ای مشابه نظیر آسانسور دارا می‌باشند. از پله برقی ها در فرودگاه ها، مراکز تجاری، مراکز حمل و نقل، مراکز خرید،  هتل و ساختمان های عمومی استفاده می شود.