۰

پنل مرکزی

پنل مرکزی سیستم اعلام حریق وطیفه کنترل، پردازش و پایش تمامی اطلاعات اجزای سیستم را برعهده دارد. سیستم مرکزی، يک سیستم تشخيص آتش‌سوزی است. در اين سیستم اعلام‌های حسگرها تجزيه و تحليل شده و برای اعلام حريق يا در حالت‌های مشکوک، اعلام نياز به بازبينی انسان تصميم گيری می شود. اين سيستم‌ها اغلب يه صفحه کليد برای ورود فرامين توسط انسان و مانيتور برای مشاهده فرامين مجهز هستند. اين سيستم‌ها امروزه به رايانه متصل شده و از طريق نرم‌افزار مخصوص خود، برنامه را دريافت می کنند. يکی ديگر از وظايف اين سيستم‌ها انتخاب نوع خروجی (آژير خطر عمومی، آژير خطر در جاهای خاص، تماس با مرکز آتش‌نشانی و ساير خروجی ها) است. این پنل ها که درگاه کنترلی برای کاربر بوده و اطلاعات سیستم در آن قابل نمایش است شامل مدل های ظاهری گوناگونی بوده ولی در کار به دو نوع معمولی و آدرس پذیر تقسیم می شود. 

مشخصات عمومی
مشخصات فنی