۰
مقایسه
مرکز کنترل فلزی 20 زون AFC آریاک

مرکز کنترل فلزی 20 زون AFC آریاک

مشخصات عمومی نوع : با سیم - ابعاد : 131*329*503 - تعداد زون : 20 - ولتاژ ورودی : 24 ولت - باطری مورد نیاز : 2 - وزن : 9 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی نشانگر وجود برق - نشانگر وجود اشکال در منبع تغذیه - نشانگر وجود خطا در زون - نشانگر وجود حریق در زون - سایر ویژگی ها : دارای نشان استاندارد : ISIRI 3707 / تشخیص قطعی و اتصالی در مسیر زون و آژیر / امکان افزودن خروجی آژیر مختص هر زون / کنتاکت خروجی آلارم (بدون ولتاژ) / نمایشگر وضعیت تغذیه / تایمر تاخیر آژیر یا رله / تامین تغذیه مرکز کنترل توسط 2 عدد باطری 12 ولت در صورت قطعی برق اصلی

۳,۴۴۶,۵۰۰ تومان

مقایسه
مرکز کنترل فلزی 4 زون ACT آریاک

مرکز کنترل فلزی 4 زون ACT آریاک

مشخصات عمومی نوع : با سیم - ابعاد : 92*200*271 - تعداد زون : 4 - ولتاژ ورودی : 24 ولت - باطری مورد نیاز : 2 - وزن : 5 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی نشانگر وجود برق - نشانگر وجود اشکال در منبع تغذیه - نشانگر وجود خطا در زون - نشانگر وجود حریق در زون - سایر ویژگی ها : دارای نشان استاندارد : ISIRI 3707 / تشخیص قطعی و اتصالی در مسیر زون و آژیر / امکان افزودن خروجی آژیر مختص هر زون / کنتاکت خروجی آلارم (بدون ولتاژ) / نمایشگر وضعیت تغذیه / تایمر تاخیر آژیر یا رله / تامین تغذیه مرکز کنترل توسط 2 عدد باطری 12 ولت در صورت قطعی برق اصلی

۲,۱۸۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
مرکز کنترل فلزی 1 زون ACT آریاک

مرکز کنترل فلزی 1 زون ACT آریاک

مشخصات عمومی نوع : با سیم - ابعاد : 92*200*271 - تعداد زون : 1 - ولتاژ ورودی : 24 ولت - باطری مورد نیاز : 2 - وزن : 3 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی نشانگر وجود برق - نشانگر وجود اشکال در منبع تغذیه - نشانگر وجود خطا در زون - نشانگر وجود حریق در زون - سایر ویژگی ها : دارای نشان استاندارد : ISIRI 3707 / تشخیص قطعی و اتصالی در مسیر زون و آژیر / امکان افزودن خروجی آژیر مختص هر زون / کنتاکت خروجی آلارم (بدون ولتاژ) / نمایشگر وضعیت تغذیه / تایمر تاخیر آژیر یا رله / تامین تغذیه مرکز کنترل توسط 2 عدد باطری 12 ولت در صورت قطعی برق اصلی

۱,۹۵۵,۰۰۰ تومان

مقایسه
مرکز کنترل فلزی 28 زون AFC آریاک

مرکز کنترل فلزی 28 زون AFC آریاک

مشخصات عمومی نوع : با سیم - ابعاد : 131*329*503 - تعداد زون : 28 - ولتاژ ورودی : 24 ولت - باطری مورد نیاز : 2 - وزن : 9 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی نشانگر وجود برق - نشانگر وجود اشکال در منبع تغذیه - نشانگر وجود خطا در زون - نشانگر وجود حریق در زون - سایر ویژگی ها : دارای نشان استاندارد : ISIRI 3707 / تشخیص قطعی و اتصالی در مسیر زون و آژیر / امکان افزودن خروجی آژیر مختص هر زون / کنتاکت خروجی آلارم (بدون ولتاژ) / نمایشگر وضعیت تغذیه / تایمر تاخیر آژیر یا رله / تامین تغذیه مرکز کنترل توسط 2 عدد باطری 12 ولت در صورت قطعی برق اصلی

۳,۷۸۶,۰۰۰ تومان

مقایسه
مرکز کنترل فلزی 16 زون AFC آریاک

مرکز کنترل فلزی 16 زون AFC آریاک

مشخصات عمومی نوع : با سیم - ابعاد : 131*329*503 - تعداد زون : 16 - ولتاژ ورودی : 24 ولت - باطری مورد نیاز : 2 - وزن : 9 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی نشانگر وجود برق - نشانگر وجود اشکال در منبع تغذیه - تعداد خروجی آلارم : 6 - نشانگر وجود خطا در زون - نشانگر وجود حریق در زون - سایر ویژگی ها : دارای نشان استاندارد : ISIRI 3707 / تشخیص قطعی و اتصالی در مسیر زون و آژیر / امکان افزودن خروجی آژیر مختص هر زون / کنتاکت خروجی آلارم (بدون ولتاژ) / نمایشگر وضعیت تغذیه / تایمر تاخیر آژیر یا رله / تامین تغذیه مرکز کنترل توسط 2 عدد باطری 12 ولت در صورت قطعی برق اصلی

۳,۲۷۷,۰۰۰ تومان

مقایسه
مرکز کنترل فلزی 10 زون ACT آریاک

مرکز کنترل فلزی 10 زون ACT آریاک

مشخصات عمومی نوع : با سیم - ابعاد : 92*329*503 - تعداد زون : 10 - ولتاژ ورودی : 24 ولت - باطری مورد نیاز : 2 - وزن : 9 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی نشانگر وجود برق - نشانگر وجود اشکال در منبع تغذیه - تعداد خروجی آلارم : 6 - نشانگر وجود خطا در زون - نشانگر وجود حریق در زون - سایر ویژگی ها : دارای نشان استاندارد : ISIRI 3707 / تشخیص قطعی و اتصالی در مسیر زون و آژیر / امکان افزودن خروجی آژیر مختص هر زون / کنتاکت خروجی آلارم (بدون ولتاژ) / نمایشگر وضعیت تغذیه / تایمر تاخیر آژیر یا رله / تامین تغذیه مرکز کنترل توسط 2 عدد باطری 12 ولت در صورت قطعی برق اصلی

۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
مرکز کنترل فلزی 8 زون ACT آریاک

مرکز کنترل فلزی 8 زون ACT آریاک

مشخصات عمومی نوع : با سیم - ابعاد : 92*329*503 - تعداد زون : 8 - ولتاژ ورودی : 24 ولت - باطری مورد نیاز : 2 - وزن : 9 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی نشانگر وجود برق - نشانگر وجود اشکال در منبع تغذیه - تعداد خروجی آلارم : 6 - نشانگر وجود خطا در زون - نشانگر وجود حریق در زون - سایر ویژگی ها : دارای نشان استاندارد : ISIRI 3707 / تشخیص قطعی و اتصالی در مسیر زون و آژیر / امکان افزودن خروجی آژیر مختص هر زون / کنتاکت خروجی آلارم (بدون ولتاژ) / نمایشگر وضعیت تغذیه / تایمر تاخیر آژیر یا رله / تامین تغذیه مرکز کنترل توسط 2 عدد باطری 12 ولت در صورت قطعی برق اصلی

۲,۵۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه
مرکز کنترل فلزی 6 زون ACT آریاک

مرکز کنترل فلزی 6 زون ACT آریاک

مشخصات عمومی نوع : با سیم - ابعاد : 92*267*412 - تعداد زون : 6 - ولتاژ ورودی : 24 ولت - باطری مورد نیاز : 2 - وزن : 5 کیلوگرم - کشور سازنده : ایران
مشخصات فنی نشانگر وجود برق - نشانگر وجود اشکال در منبع تغذیه - تعداد خروجی آلارم : 6 - نشانگر وجود خطا در زون - نشانگر وجود حریق در زون - سایر ویژگی ها : دارای نشان استاندارد : ISIRI 3707 / تشخیص قطعی و اتصالی در مسیر زون و آژیر / امکان افزودن خروجی آژیر مختص هر زون / کنتاکت خروجی آلارم (بدون ولتاژ) / نمایشگر وضعیت تغذیه / تایمر تاخیر آژیر یا رله / تامین تغذیه مرکز کنترل توسط 2 عدد باطری 12 ولت در صورت قطعی برق اصلی

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان

پنل مرکزی

پنل مرکزی سیستم اعلام حریق وطیفه کنترل، پردازش و پایش تمامی اطلاعات اجزای سیستم را برعهده دارد. سیستم مرکزی، يک سیستم تشخيص آتش‌سوزی است. در اين سیستم اعلام‌های حسگرها تجزيه و تحليل شده و برای اعلام حريق يا در حالت‌های مشکوک، اعلام نياز به بازبينی انسان تصميم گيری می شود. اين سيستم‌ها اغلب يه صفحه کليد برای ورود فرامين توسط انسان و مانيتور برای مشاهده فرامين مجهز هستند. اين سيستم‌ها امروزه به رايانه متصل شده و از طريق نرم‌افزار مخصوص خود، برنامه را دريافت می کنند. يکی ديگر از وظايف اين سيستم‌ها انتخاب نوع خروجی (آژير خطر عمومی، آژير خطر در جاهای خاص، تماس با مرکز آتش‌نشانی و ساير خروجی ها) است. این پنل ها که درگاه کنترلی برای کاربر بوده و اطلاعات سیستم در آن قابل نمایش است شامل مدل های ظاهری گوناگونی بوده ولی در کار به دو نوع معمولی و آدرس پذیر تقسیم می شود. 

مشخصات عمومی
مشخصات فنی