پنل و مانیتور

مجموعه درب بازکن های مصرفی در تمامی اماکن دارای پنل و مانیتور است که به اسم "آیفون" شناخته می شود. پنل های آیفون، پنل هایی هستند که در ورودی های موردنظر نصب شده و بسته به تعداد واحد های موجود و البته جنس و مدل متنوع هستند. مانیتور ها در واقع درب بازکن های آیفون نصبی در فضای داخلی هستند که جهت برقراری ارتباط با افراد پشت پنل و بازکردن درب مورد استفاده قرار می گیرد و دارای انواع مختلفی می باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژی مجموعه آیفون ها امکانات و مدل های فراوانی به خود گرفته اند.