۰
پمپ کولر الکتروژن

پمپ کولر الکتروژن

۱۱۹,۰۰۰ تومان

پوشال 6500 - 7000

پوشال 6500 - 7000

۶۸,۰۰۰ تومان

پوشال 4500 - 5500 دوخته شده

پوشال 4500 - 5500 دوخته شده

۵۸,۰۰۰ تومان

پوشال 3500-3000 دوخته شده

پوشال 3500-3000 دوخته شده

۴۵,۰۰۰ تومان

پوشال 2800 دوخته شده

پوشال 2800 دوخته شده

۳۲,۰۰۰ تومان

تسمه کولر 45

تسمه کولر 45

۲۷,۰۰۰ تومان

تسمه کولر 44

تسمه کولر 44

۲۵,۰۰۰ تومان

تسمه کولر 58

تسمه کولر 58

۳۰,۰۰۰ تومان

تسمه کولر 64

تسمه کولر 64

۳۳,۰۰۰ تومان

تسمه کولر 68

تسمه کولر 68

۳۵,۰۰۰ تومان

شناور کولر

شناور کولر

۳۵,۰۰۰ تومان

چهارپایه نبشی فابریک انواع کولر 5500-6000-7000-7500

چهارپایه نبشی فابریک انواع کولر 5500-6000-7000-7500

۲۰۰,۰۰۰ تومان

زیرآب کولر

زیرآب کولر

۵,۲۵۰ تومان

مهره 6 نوپل

مهره 6 نوپل

۲,۲۰۰ تومان

سبد پمپ

سبد پمپ

۳,۰۰۰ تومان

نوار تفلون آسیا

نوار تفلون آسیا

۱,۳۵۰ تومان

برزنت کشی با گیره فلزی

برزنت کشی با گیره فلزی

۳۲,۴۰۰ تومان

شوره گیر معجزه گر

شوره گیر معجزه گر

۱۵,۴۸۰ تومان

مغزی 1/2 آب

مغزی 1/2 آب

۳,۶۴۰ تومان

سه راهی 1/2 آب

سه راهی 1/2 آب

۷,۰۰۰ تومان

روغن کولر

روغن کولر

۹,۸۰۰ تومان

پک شلنگ ضدآفتاب کولر

پک شلنگ ضدآفتاب کولر

۲۹,۰۰۰ تومان

شیرکولری تمام برنجی شایا

شیرکولری تمام برنجی شایا

۱۱,۶۲۰ تومان

تسمه کولر 71

تسمه کولر 71

ناموجود

پک تجهیزات راه اندازی کولرآبی

پک تجهیزات راه اندازی کولرآبی

مشخصات فنی شامل : شیر کولری تمام برنجی شایا / شلنگ ضد آفتاب 7 متری + دو عدد مهره 6 نوپل / روغن کولر / سراهی 1/2 آب / مغزی 1/2 آب / برزنت کشی با گیره فلزی / نوار تفلون آسیا / چهار پایه نبشی فابریک

ناموجود

مشخصات کلی
  • از
    الی
مشخصات فنی