۰
پایه پیچی انواع کولر

پایه پیچی انواع کولر

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پوشال 2800 گلیران

پوشال 2800 گلیران

۳۲,۰۰۰ تومان

پوشال 3500-3000 گلیران

پوشال 3500-3000 گلیران

۴۵,۰۰۰ تومان

پوشال 4500 - 5500 گلیران

پوشال 4500 - 5500 گلیران

۵۸,۰۰۰ تومان

پوشال 6500 - 7000 گلیران

پوشال 6500 - 7000 گلیران

۶۸,۰۰۰ تومان

پمپ کولر الکتروژن

پمپ کولر الکتروژن

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پوشال 4500 - 5500 دوخته شده

پوشال 4500 - 5500 دوخته شده

۵۸,۰۰۰ تومان

تسمه کولر 45

تسمه کولر 45

۲۷,۰۰۰ تومان

تسمه کولر 44

تسمه کولر 44

۲۵,۰۰۰ تومان

تسمه کولر 58

تسمه کولر 58

۳۰,۰۰۰ تومان

تسمه کولر 64

تسمه کولر 64

۳۳,۰۰۰ تومان

تسمه کولر 68

تسمه کولر 68

۳۵,۰۰۰ تومان

شناور کولر

شناور کولر

۳۵,۰۰۰ تومان

زیرآب کولر

زیرآب کولر

۵,۲۵۰ تومان

مهره 6 نوپل

مهره 6 نوپل

۲,۲۰۰ تومان

سبد پمپ

سبد پمپ

۳,۰۰۰ تومان

نوار تفلون آسیا

نوار تفلون آسیا

۱,۳۵۰ تومان

برزنت کشی با گیره فلزی

برزنت کشی با گیره فلزی

۳۲,۴۰۰ تومان

شوره گیر معجزه گر

شوره گیر معجزه گر

۱۵,۴۸۰ تومان

مغزی 1/2 آب

مغزی 1/2 آب

۳,۶۴۰ تومان

سه راهی 1/2 آب

سه راهی 1/2 آب

۷,۰۰۰ تومان

روغن کولر

روغن کولر

۹,۸۰۰ تومان

پک شلنگ ضدآفتاب کولر

پک شلنگ ضدآفتاب کولر

۲,۸۰۰ تومان

پوشال 6500 - 7000

پوشال 6500 - 7000

ناموجود

پوشال 3500-3000 دوخته شده

پوشال 3500-3000 دوخته شده

ناموجود

پوشال 2800 دوخته شده

پوشال 2800 دوخته شده

ناموجود

تسمه کولر 71

تسمه کولر 71

ناموجود

پایه انواع کولر 5500-6000-7000-7500

پایه انواع کولر 5500-6000-7000-7500

ناموجود

پک تجهیزات راه اندازی کولرآبی

پک تجهیزات راه اندازی کولرآبی

مشخصات فنی شامل : شیر کولری تمام برنجی شایا / شلنگ ضد آفتاب 7 متری + دو عدد مهره 6 نوپل / روغن کولر / سراهی 1/2 آب / مغزی 1/2 آب / برزنت کشی با گیره فلزی / نوار تفلون آسیا / چهار پایه نبشی فابریک

ناموجود

شیرکولری تمام برنجی شایا

شیرکولری تمام برنجی شایا

ناموجود

مشخصات کلی
  • از
    الی
مشخصات فنی