۰
مقایسه

پوکه نخودی قروه

مشخصات فنی نوع : نخودی - نحوه فروش : عمده

۱۴۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

پوکه بادامی قروه

مشخصات فنی نوع : بادامی - نحوه فروش : عمده

۱۳۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

پوکه عدسی تبریز

مشخصات فنی نوع : عدسی - نحوه فروش : عمده

۱۲۰,۰۰۰ تومان

مقایسه

پوکه عدسی قروه

مشخصات فنی نوع : عدسی - نحوه فروش : عمده

۱۴۸,۰۰۰ تومان

مقایسه

پوکه مخلوط قروه

مشخصات فنی نوع : مخلوط - نحوه فروش : عمده

۱۱۶,۰۰۰ تومان

مقایسه

پوکه بادامی تبریز

مشخصات فنی نوع : بادامی - نحوه فروش : عمده

۱۱۵,۰۰۰ تومان

مقایسه

پوکه مخلوط تبریز

مشخصات فنی نوع : مخلوط - نحوه فروش : عمده

۱۱۶,۰۰۰ تومان

مقایسه

پوکه نخودی تبریز

مشخصات فنی نوع : نخودی - نحوه فروش : عمده

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پوکه

پوکه ها یکی از فرآورده های حاصل از فعالیت های آتش فشانی می باشند که امروزه با شناخت هرچه بیشتر از آن به یکی از مصالح پرمصرف در ساختمان ها از قبیل شیب بندی سطوح، پرکردن کف و فضاهای مختلف ساخت مصالحی مانند بلوک های سبک و ... تبدیل شده است. پوکه ها به صورت معدنی و صنعتی در دسترس می باشند. پوکه های معدنی مستقیما از دل کوه بدست می آیند و قیمت مناسب و کارایی بهتر و همچنین دارا بودن سختی مناسب در قبال وزن مخصوص بسیار کم از مزایای این مواد در مقایسه با سایر موادی که در مصارف مشابه استفاده می شود مانند شن و ماسه است. پوکه صنعتی از انبساط خاک رس در کوره های گردان با حرارتی حدود هزار و دویست درجه سانتیگراد بدست می آیند. دانه های پوکه صنعتی دارای شکل تقریبا گرد و سطح زبر و ناهموارند. رویه میکروسکوپی خارجی دانه ها دارای خلل و فرج ریز و قهوه ای رنگ و  بخش داخلی دانه ها دارای بافت سلولی سیاه رنگ است.