مقایسه

پوکه معدنی بادامی قروه

مشخصات فنی نوع : بادامی - نحوه فروش : عمده

به زودی

مقایسه

پوکه معدنی فندقی قروه

مشخصات فنی نوع : فندوقی - نحوه فروش : عمده

به زودی

مقایسه

پوکه معدنی پودری تبریز

مشخصات فنی نوع : پودری - نحوه فروش : عمده

به زودی

مقایسه

پوکه معدنی عدسی تبریز

مشخصات فنی نوع : عدسی - نحوه فروش : عمده

به زودی

مقایسه

پوکه معدنی مخلوط تبریز

مشخصات فنی نوع : مخلوط - نحوه فروش : عمده

به زودی

مقایسه

پوکه معدنی بادامی تبریز عمده

مشخصات فنی نوع : بادامی - نحوه فروش : عمده

به زودی

مقایسه

پوکه معدنی نخودی تبریز عمده

مشخصات فنی نوع : نخودی - نحوه فروش : عمده

به زودی

پوکه

پوکه ها یکی از فرآورده های حاصل از فعالیت های آتش فشانی می باشند که امروزه با شناخت هرچه بیشتر از آن به یکی از مصالح پرمصرف در ساختمان ها از قبیل شیب بندی سطوح، پرکردن کف و فضاهای مختلف ساخت مصالحی مانند بلوک های سبک و ... تبدیل شده است. پوکه ها به صورت معدنی و صنعتی در دسترس می باشند. پوکه های معدنی مستقیما از دل کوه بدست می آیند و قیمت مناسب و کارایی بهتر و همچنین دارا بودن سختی مناسب در قبال وزن مخصوص بسیار کم از مزایای این مواد در مقایسه با سایر موادی که در مصارف مشابه استفاده می شود مانند شن و ماسه است. پوکه صنعتی از انبساط خاک رس در کوره های گردان با حرارتی حدود هزار و دویست درجه سانتیگراد بدست می آیند. دانه های پوکه صنعتی دارای شکل تقریبا گرد و سطح زبر و ناهموارند. رویه میکروسکوپی خارجی دانه ها دارای خلل و فرج ریز و قهوه ای رنگ و  بخش داخلی دانه ها دارای بافت سلولی سیاه رنگ است.