۰

پوکه، آهک و پودر سنگ

پوکه

پوکه یک سنگ آذرین رنگی و بسیار متخلخل است که در طی فوران های آتشفشانی انفجاری شکل می گیرد. پوکه هنگامی شکل می گیرد که حباب های گاز در سنگ های مذاب چسبناک به دام افتاده و فشار روی سنگ به طور ناگهانی کاهش پیدا می کند.

این نوع سنگ به علت سبک بودن آن معروف می باشد. پوکه به عنوان یک ساینده، برای حفظ رطوبت در باغبانی، برای تصفیه آب، برای تولید سیمان و... استفاده می شود.

آهک

سنگ آهک به طور عمده از کربنات کلسیم  (CaCO3)ساخته می شود که انواع مختلفی دارد و طیف گسترده ای از قدرت و دوام را نشان می دهند. سنگ آهک های آلی از قطعاتی از بقایای حیوانات آهکی مانند پوسته و مرجان شکل گرفته اند و سنگ آهک های شیمیایی با رسوب کلسیم در آب دریا یا در چشمه های گرم در زمین شکل می گیرند.

پودر سنگ

پودر سنگ به دو روش طبیعی و صنعتی تولید می شود. در روش طبیعی، حرکت یخچال های طبیعی (که دارای وزن زیادی هستند) بر روی لایه های زیرینِ زمین باعث سائیده شدن سنگ ها و تولید پودر سنگ شده و در روش صنعتی به وسیله ی ابزارهای خاص سنگ را پودر می کنند.