۰
چراغ دیواری ساندویچی بیضی آلانور

چراغ دیواری ساندویچی بیضی آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - نوع سرپیچ : معمولی

۱۷,۷۰۰ تومان

چراغ دیواری ساندویچی مستطیلی آلانور

چراغ دیواری ساندویچی مستطیلی آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - نوع سرپیچ : معمولی

۲۳,۰۰۰ تومان

چراغ دیواری بیضی بزرگ آلانور

چراغ دیواری بیضی بزرگ آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - نوع سرپیچ : معمولی

۳۶,۹۰۰ تومان

چراغ سقفی سه گوش تک لامپ آلانور

چراغ سقفی سه گوش تک لامپ آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار

۵۱,۲۰۰ تومان

چراغ دیواری طرح شعله آلانور

چراغ دیواری طرح شعله آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - نوع سرپیچ : معمولی

۲۰,۵۰۰ تومان

چراغ سقفی گرد تک لامپ آلانور

چراغ سقفی گرد تک لامپ آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - نوع سرپیچ : معمولی

۴۹,۵۰۰ تومان

چراغ دیواری بیضی کوچک طرح دار آلانور

چراغ دیواری بیضی کوچک طرح دار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار

۳۰,۱۰۰ تومان

چراغ سقفی سه گوش دو لامپ آلانور

چراغ سقفی سه گوش دو لامپ آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار

۷۷,۳۰۰ تومان

چراغ دیواری ضد آب آلانور

چراغ دیواری ضد آب آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - نوع سرپیچ : معمولی

۳۸,۵۰۰ تومان

چراغ سقفی قارچی سنسوردار آلانور

چراغ سقفی قارچی سنسوردار آلانور
آلانور الکتریک

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار

۸۰,۰۰۰ تومان

سنسور سقفی هالوژنی 360 درجه آیتکین

سنسور سقفی هالوژنی 360 درجه آیتکین

مشخصات فنی نوع نصب : توکار - سنسور حرکتی - توان مصرفی : 220 - نوع LED : 30-3000 lux - سایر ویژگی ها : ارتفاع مناسب : 2 - 6 متر / شرایط محیطی : +20 - +35 / تاخیر زمانی : 10 ثانیه الی 3 دقیقه

ناموجود

سنسور 360 درجه روکار آیتکین

سنسور 360 درجه روکار آیتکین

مشخصات فنی نوع نصب : روکار - سنسور حرکتی - توان مصرفی : 220 - نوع LED : 30-3000 lux - سایر ویژگی ها : ارتفاع مناسب : 2 - 6 متر / شرایط محیطی : +20 - +35 / تاخیر زمانی : 2 ثانیه الی 3 دقیقه

ناموجود

چراغ سقفی شیشه ای سنسور دار آیتکین

چراغ سقفی شیشه ای سنسور دار آیتکین

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - سنسور حرکتی - نوع سرپیچ : 2 عدد سرپیچ معمولی E27 - توان مصرفی : 220 - سایر ویژگی ها : ارتفاع مناسب : 2 - 6 متر / شرایط محیطی : +20 - +35 / تاخیر زمانی : 10 ثانیه الی 3 دقیقه / قطر بیرونی چراغ : 29 سانتیمتر

ناموجود

چراغ سقفی طلقی سنسور دار آیتکین

چراغ سقفی طلقی سنسور دار آیتکین

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - سنسور حرکتی - نوع سرپیچ : 2 عدد سرپیچ معمولی E27 - توان مصرفی : 220 - سایر ویژگی ها : ارتفاع مناسب : 2 - 6 متر / شرایط محیطی : +20 - +35 / تاخیر زمانی : 10 ثانیه الی 3 دقیقه / قطر بیرونی چراغ : 29 سانتیمتر

ناموجود

چراغ دیواری شیشه ای سنسور دار آیتکین

چراغ دیواری شیشه ای سنسور دار آیتکین

مشخصات فنی نوع روشنایی : دیواری - نوع نصب : روکار - سنسور حرکتی - توان مصرفی : 220 - سایر ویژگی ها : ارتفاع مناسب : 2 - 6 متر / شرایط محیطی : +20 - +35 / تاخیر زمانی : 10 ثانیه الی 3 دقیقه

ناموجود

چراغ دیواری طلقی سنسور دار آیتکین

چراغ دیواری طلقی سنسور دار آیتکین

مشخصات فنی نوع روشنایی : دیواری - نوع نصب : روکار - سنسور حرکتی - توان مصرفی : 220 - سایر ویژگی ها : ارتفاع مناسب : 2 - 6 متر / شرایط محیطی : +20 - +35 / تاخیر زمانی : 10 ثانیه الی 3 دقیقه

ناموجود

چراغهای رو کار 22وات مدل kazbek مهتابی

چراغهای رو کار 22وات مدل kazbek مهتابی
4M

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : روکار - رنگ لامپ : مهتابی - توان مصرفی : 22وات - برق ورودی : 220 - نوع LED : smd - زاویه پرتو : 120

ناموجود

چراغ های تخت گرد 42وات مهتابی DOWN LIGHT مدل NARA مهتابی

چراغ های تخت گرد 42وات مهتابی DOWN LIGHT مدل NARA مهتابی
4M

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - رنگ لامپ : مهتابی - توان مصرفی : 42وات - برق ورودی : 220 - نوع LED : smd - زاویه پرتو : پخش

ناموجود

چراغ های تخت گرد 30وات مهتابی DOWN LIGHT مدل NARA مهتابی

چراغ های تخت گرد 30وات مهتابی DOWN LIGHT مدل NARA مهتابی
4M

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - رنگ لامپ : مهتابی - توان مصرفی : 30وات - برق ورودی : 220 - نوع LED : smd - زاویه پرتو : پخش

ناموجود

چراغ های تخت گرد مهتابی 16وات DOWN LIGHT مدل NARA مهتابی

چراغ های تخت گرد مهتابی 16وات DOWN LIGHT مدل NARA مهتابی
4M

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - رنگ لامپ : مهتابی - توان مصرفی : 16وات - برق ورودی : 220 - نوع LED : smd - زاویه پرتو : پخش

ناموجود

چراغ های تخت گرد مهتابی 10وات DOWN LIGHT مدل NARA مهتابی

چراغ های تخت گرد مهتابی 10وات DOWN LIGHT مدل NARA مهتابی
4M

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - رنگ لامپ : مهتابی - توان مصرفی : 10وات - برق ورودی : 220 - نوع LED : smd - زاویه پرتو : پخش

ناموجود

چراغ های تخت گرد مهتابی 7وات DOWN LIGHT مدل NARA مهتابی

چراغ های تخت گرد مهتابی 7وات DOWN LIGHT مدل NARA مهتابی
4M

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - رنگ لامپ : مهتابی - توان مصرفی : 7وات - برق ورودی : 220 - نوع LED : smd - زاویه پرتو : پخش

ناموجود

چراغ سقفی 18 وات دور شیشه ای DOWN LIGHT مدل CRYSTAL مهتابی

چراغ سقفی 18 وات دور شیشه ای DOWN LIGHT مدل CRYSTAL مهتابی
4M

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - رنگ لامپ : مهتابی - توان مصرفی : 18وات - برق ورودی : 220 - نوع LED : smd - زاویه پرتو : پخش

ناموجود

چراغ های  سقفی دور شیشه ای DOWN LIGHT مدل CRYSTAL مهتابی

چراغ های سقفی دور شیشه ای DOWN LIGHT مدل CRYSTAL مهتابی
4M

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - رنگ لامپ : مهتابی - توان مصرفی : 12وات - برق ورودی : 220 - نوع LED : smd - زاویه پرتو : پخش

ناموجود

چراغ  سقفی7وات  downlight دور شیشه مدل crystal مهتابی

چراغ سقفی7وات downlight دور شیشه مدل crystal مهتابی
4M

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - رنگ لامپ : مهتابی - توان مصرفی : 7وات - برق ورودی : 220 - نوع LED : smd - زاویه پرتو : پخش

ناموجود

چراغ های مات سقفی مدل نارا مهتابی

چراغ های مات سقفی مدل نارا مهتابی
4M

مشخصات فنی نوع روشنایی : سقفی - نوع نصب : توکار - رنگ لامپ : مهتابی - توان مصرفی : 10وات - برق ورودی : 220 - نوع درایور : on board - نوع LED : smd - زاویه پرتو : پخش

ناموجود