۰
روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 65

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 65
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*65 - رنگ : سفید قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۵۱۰,۰۰۰ تومان

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 45

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 45
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 35*46 - رنگ : سفید قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل طهران

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل طهران
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*80 - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴,۰۹۰,۰۰۰ تومان

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 80

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 80
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*80 - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴,۰۴۰,۰۰۰ تومان

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 70

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 70
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*70 - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴,۲۱۰,۰۰۰ تومان

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 60

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 60
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*70 - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۹۳۰,۰۰۰ تومان

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل ساترون مستطیل

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل ساترون مستطیل
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 38*60 - رنگ : سفید قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل دیواری کاکتوس

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل دیواری کاکتوس
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*60 - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل دانوب

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل دانوب
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*65 - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل تبریز

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل تبریز
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 46*90 - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۷۸۰,۰۰۰ تومان

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل پرشین 60

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل پرشین 60
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*60 - رنگ : طوسی - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل پایه دار کاکتوس

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل پایه دار کاکتوس
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*60 - رنگ : قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل پایه دار ساترون مربع

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل پایه دار ساترون مربع
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*40 - رنگ : سفید قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۲,۶۶۰,۰۰۰ تومان

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل بارسلونا

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل بارسلونا
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 42*70 - رنگ : طوسی - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۶۲۰,۰۰۰ تومان

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل باتیس

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل باتیس
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 42*80 - رنگ : سفید قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل آلور

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل آلور
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 49*100 - رنگ : سفید قهوه ای - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل اس پی ای

روشویی پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل اس پی ای
پرسپولیس

مشخصات فنی نوع : رو کابینتی - ابعاد : 40*70 - وزن : 10 کیلوگرم - رنگ : سفید - جنس : سرامیک - pvc - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل یونیک 70

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل یونیک 70
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : یونیک 70 - ابعاد : 70*50 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۷۹۰,۰۰۰ تومان

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل یونیک 50

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل یونیک 50
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : یونیک 50 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۶۰,۰۰۰ تومان

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل گلف

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل گلف
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : گلف - ابعاد : 70*85 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 65

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 65
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : کاپریس 65 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۱۰,۰۰۰ تومان

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 45

آینه پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل کاپریس 45
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : کاپریس 45 - ابعاد : 60*50 - آینه - رنگ : سفید - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۴۱۰,۰۰۰ تومان

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل طهران

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل طهران
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : طهران - ابعاد : 70*80 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - تعداد طبقات باکس : 3 - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 80

آینه باکس پرسپولیس کابین سری سوپر وود مدل سیمکان 80
پرسپولیس

مشخصات فنی مدل : سیمکان 80 - ابعاد : 80*70 - آینه - رنگ : قهوه ای - جنس : PVC - گارانتی : 5 سال - کشور سازنده : ایران - ابعاد باکس : 80*25 - سایر ویژگی ها : مقاوم در برابر آب

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان