۰

ژنراتور بادی

در دهه های اخیر افزایش فزاینده مصرف برق، روند افزایشی قیمت سوخت های فسیلی و بحث آلودگی آنها منجر به رشد سریع تولید برق به وسیله منابع تجدید پذیر شده است. در میان این منابع استفاده از انرژی باد برای تولید برق پیشرفت قابل توجهی داشته است. لذا ساخت توربین بادی به عنوان وسیله ای که انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند مورد توجه قرار گرفته است. توربین های بادی خانگی در دسته توربین های کوچک و تا حدودی متوسط قرار دارند. از مزیت های این توربین ها می توان به حجم اشغال شونده کمتر، هزینه خرید و نصب و تعمیر نگهداری کمتر و تولید مستقل از شبکه کشوری برق اشاره کرد. نوع توربین بادی خانگی متناسب با مقدار نیاز مصرفی و صرفه اقتصادی در خانوار انتخاب می‌گردد.