۰

کابل جوشکاری

کابلهای جوشکاری برای هدایت شدت جریان از ماشین به انبر های جوشکاری به کار میروند. این کابلها انعطاف پذیر هستند و از جنسهای مسی یا آلومینیومی ساخته شده اند که روی آنها لایه ای از عایق های پلاستیکی قرار دارد.