سرامیک نگین طرح میرا
کاشی و سرامیک نگین میبد

مشخصات فنی نوع لعاب : براق - ابعاد : 30*90 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : میرا - سایر ویژگی ها : خاک کعمولی

۴۳,۰۰۰ تومان

سرامیک نگین طرح رئال
کاشی و سرامیک نگین میبد

مشخصات فنی نوع لعاب : براق - ابعاد : 30*90 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : رئال - سایر ویژگی ها : خاک کعمولی

۴۳,۰۰۰ تومان

سرامیک نگین طرح سزار
کاشی و سرامیک نگین میبد

مشخصات فنی نوع لعاب : براق - ابعاد : 30*90 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : سزار - سایر ویژگی ها : خاک کعمولی

۴۳,۰۰۰ تومان

سرامیک نگین طرح ثمین طوسی
کاشی و سرامیک نگین میبد

مشخصات فنی نوع لعاب : براق - ابعاد : 30*90 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : ثمین - سایر ویژگی ها : خاک کعمولی

۴۳,۰۰۰ تومان

سرامیک نگین طرح امپرادو
کاشی و سرامیک نگین میبد

مشخصات فنی نوع لعاب : براق - ابعاد : 30*90 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : امپرادو - سایر ویژگی ها : خاک کعمولی

۴۳,۰۰۰ تومان

سرامیک نگین طرح پاریس
کاشی و سرامیک نگین میبد

مشخصات فنی نوع لعاب : براق - ابعاد : 30*90 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : پاریس - سایر ویژگی ها : خاک کعمولی

۴۳,۰۰۰ تومان

سرامیک نگین طرح مینیاتور
کاشی و سرامیک نگین میبد

مشخصات فنی نوع لعاب : براق - ابعاد : 30*90 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : مینیاتور - سایر ویژگی ها : خاک کعمولی

۴۳,۱۰۰ تومان

سرامیک نگین طرح کلکته
کاشی و سرامیک نگین میبد

مشخصات فنی نوع لعاب : براق - ابعاد : 30*90 - درجه کیفی : درجه یک - طرح : کلکته - سایر ویژگی ها : خاک کعمولی

۴۳,۱۰۰ تومان